Back

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය - අධ්‍යාපනය. ඉන්දියාවේ අධ්යාපනය රජයේ පාසල් සහ පෞද්ගලික පාසල් විසින් ලබා දී ඇත. ඉන්දීය ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව, විවිධ ක්රියා, යටතේ වයස අවුරුදු ..                                               

කරිශ්මා කපූර්

බොලිවුඩ් නිළි Karishma කපූර් 1974 දී, ජූනි 25 දින ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්ර උපත, සහ "LoL" යන සුරතල් නාමයෙන් ඇයව කොඩැක් ලෙස වන අතර, අන්තර්ජාල. 1991 දී මෙම චිත්රපටය තුළ පා තැබූ අපරාධ, සහ ඇගේ කාලය තුළ තරු සහ ඉහළ ජනප්රියත්වය දිනා ගැනීමට සමත් විය, වන අවස්ථාවේ ඇය පැවැත්විය. ඇය, ඇගේ සිනමා ගමනේ දී වාණිජමය වශයෙන් සාර්ථක වූ නිර්මාණ පරාසය තවදුරටත් පුළුල් සහයෝගය. මෙම ඉහළ රාජ්ය "හින්දුස්ථාන්" වැදගත් ස්ථානයකි, එය වාණිජමය අතින් අතිශය සාර්ථක නිර්මාණ වේ. මේ වෙනුවෙන් ඇය "හොඳම නිළිය" වෙනුවට ඉදිරිපත් filme දී සම්මාන, ඔහු දිනා ගැනීමට සමත් විය වන අවස්ථාවේ ඇය පැවැත්විය. ඇය 1997 දී, "දෙන්න ඔබ පහර හේ" චිත්රපටය වෙනුවෙන් ...

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය
                                     

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය

ඉන්දියාවේ අධ්යාපනය රජයේ පාසල් සහ පෞද්ගලික පාසල් විසින් ලබා දී ඇත. ඉන්දීය ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව, විවිධ ක්රියා, යටතේ වයස අවුරුදු 4 සිට 6 දක්වා අතර වයස් සීමාව බිරියත් දරුවන් සඳහා නිදහස් හා අනිවාර්ය අධ්යාපන, මූලික අයිතිය, ලෙස ලබා දෙන ලදී. ඉන්දියාවේ, රජයේ පාසල් සහ පෞද්ගලික පාසල් වන අතර, දළ වශයෙන් දරන අනුපාතය 7:5 කිලෝ ග්රෑම්.

ඉන්දියාවේ, ප්රාථමික අධ්යාපනය ලඝු-සටහන ප්රතිශතය වැඩි වේගවත් පිම්මක් වී ඇත. 2011 දී, දළ වශයෙන් වසරකට පැරණි, 7, 10 වයස් සීමාව, ප්රතිඵල ජනගහනය හා 75% ක් දැනුමැති එය සමන්විත විය. ඉන්දියාවේ වැඩි දියුණු අධ්යාපන ක්රමය එරී ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ප්රධාන ලෙස දායක වනු දක්නට ලැබේ. සැලකිය යුතු ලෙස, උසස් අධ්යාපන හා විද්යාත්මක පර්යේෂණ ප්රගතිය ගෞරවය සඳහා විවිධ රාජ්ය ආයතන හිමිකරුවන් වනු ඇත. 2013 දී, 24% ක්, දළ බඳවා අනුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුපාතිකයකට කරා, පසුගිය දශකය තුල උසස් අධ්යාපනය සඳහා බඳවා ප්රමාණය විශාල ලෙස වර්ධනය වී ඇත, නමුත් සංවර්ධිත රටවල් අනුපාතය, තෘතීය අධ්යාපන, බඳවා මට්ටම් කරා සැලකිය යුතු දුර, තවමත් ඉතිරි වටය, එහි තුලනාත්මක ලෙස, ඉන්දියාව, තරුණ ජනගහනය, ජනගහන ව්යාප්තිය පවත්වා ගෙන අත්පත් කර ගැනීම සඳහා, මෙම අභියෝගය ජය ගැනීමට අත්යවශ්ය වනු.

ප්රාථමික හා ද්විතීයික මට්ටම, ඉන්දියාව, අයත් රජයේ පාසල් පරිපූර්ණත්වයට, පවා බව වන අතර, විශාල පෞද්ගලික පාසල් පද්ධතියක් පවතින අතර, වයස අවුරුදු 6 සිට 14 දක්වා වයස අවුරුදු සහ කණ්ඩායමේ වී 29% ක් දක්වා සිසුන් පෞද්ගලික අධ්යාපන, ඒ සඳහා ගෙවීමට. ඇතැම් පශ්චාත්-ද්විතීයික තාක්ෂණික පාසල් ද පෞද්ගලික අය වේ. 2008 දී, ඉන්දියාවේ පෞද්ගලික අධ්යාපන වෙළෙඳපොළ සඳහා C. කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 450 ක් ආදායම, සහ තිබූ නමුත් එය ඇඳුම් ආයිත්තම්.ඩොලර් බිලියන 40 ක් ලෙස පුරෝකථනය.

2012 දී අධ්යාපනය පිළිබඳ වාර්තාව වාර්ෂික තත්ත්වය ASER අනුව, වයස අවුරුදු 6 14 දක්වා වන අතර, වයස අවුරුදු ප්රතිඵල මුළු පිටිසර, හා දරුවන් 96.5% ක් පාසල් ඇතුළත් ඇගයීම. මේ 96% ක් ඉහළ වන අතර, ඇතුළත් ප්රමාණය වාර්තා කරනු ඇත සිව්වන වාර්ෂික සමීක්ෂණ. ඉන්දියාවේ, මෙම වයස අවුරුදු, මෙම කණ්ඩායම අයත් සිසුන්, 95% ක් සාමාන්ය බඳවා ගැනීම අනුපාතය වසර 2007 සිට 2014 දක්වා කාලය තුළ නඩත්තු කිරීමට සමත් වටය. 2018 අධ්යයන වර්ෂය, සහ වයස අවුරුදු 6 දක්වා 14 අතර වයස් කාණ්ඩ, ප්රතිඵල මුළු සිසුන් පාසල් අධ්යාපනය ඇතුලත් නැත, ක මුදලක් 2.8%, දක්වා අඩු වී තිබේ ASER. 2013 වාර්තාව සඳහන් කරන ආකාරයෙන් 1 සිට 12 දක්වා පන්ති දක්වා, 2002, මුළු සිසුන් බඳවා ගැනීම එකකට වඩා මිලියන 23 ක් සිසුන් ප්රමාණය වැඩි නියෝජනය ඉන්දියාව විසින් විවිධ පිළිගත් නාගරික පාසල් හා ග්රාමීය පාසල් සඳහා මිලියන 229 ක්, සිසුන් ප්රමාණය ඇතුළත් වූ ගැහැණු ළමුන් ඇතුළත්, 19% ක වර්ධනයක් පවතී. ප්රමාණාත්මක, ඉන්දියාව වැනි, විශ්වීය අධ්යාපනය ආසන්න ළඟා වෙමින් සිටින මොහොත, පොදු පාසල් පද්ධති, ගුණාත්මක, විශේෂයෙන් ම මෙම ගැටලුව පැන නැගී ඇත. 95 අනුපාතය මෙම වසරේ සිසුන් ප්රාථමික පාසල් ලබන විට ද්විතීයික අධ්යාපනය, 9-12 ශ්රේණියේ, ජවිපෙත් නව හොඳ ආරේ අභිජනන 40-ප්රතිශතයක් පමණි. 2000 සිට, ඉන්දියාවේ අධ්යාපනය සඳහා ලෝක බැංකුව, $ බිලියන 2 ක්, හා වැඩි ප්රමාණයක් වැය වනු ඇත. එම තුවක්කුකරුවෙකු බලපෑම අඩු කිරීම සඳහා බව සමහර හේතු, වන, Gururangan ලෙස, 25% ක ප්රමාණයක් මෙම ලිපිය දෛනික නොමැති සාධකය. එවැනි පාසල් හඳුනා ගැනීමට හා සංවර්ධනය කිරීමට ඉන්දීය රජය පරීක්ෂණයක්, සහ අධ්යාපනික ඇගයීම් පටිපාටිය හඳුන්වා දී ඇත. ඉන්දියාවේ, පෞද්ගලික පාසල් නැඹුරු දත් ඇති, ඔවුන් ඉගැන්විය හැක පමණක් කුමක්ද, කුමන ස්වරූපයෙන් ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කළ හැකි ද යන්න, එය

පවත්වාගෙන ඕනෑම පිළිගත් අධ්යාපන ආයතනය, ලාභ නොලබන, එය විය යුතුය, හා මෙහෙයුම් අනෙකුත් සංරචක අදාළ වටය ඉහළ නියාමනය කරන ලදී. ඒ නිසා, රජයේ පාසල් සහ පෞද්ගලික පාසල් වන අතර, වෙනස් වේ, නොමග යවන සුළු විය හැකිය.

12 ශ්රේණි විභාගය සිසුන්, සංචාරකයන්, සාමාන්යයෙන් අනිවාර්ය ලෙස, ඉංග්රීසි හෝ මව් භාෂාව ඇතුළු විෂය හතර හෝ පහ තෝරා ගැනීම, ණය. බොහෝ ද්විතීයික පාසලේ 10 වැනි ශ්රේණියේ, හා වැඩි පසු, ඉංග්රීසි හෝ මව් භාෂාව තුළ අතිරේක වටයේ, මෙම "මූලික ගා" තෝරා වරණ කොටස් අයිති කර ගැනීමට සිසුන් සඳහා, සංචාරකයන්, නැවත ලියාපදිංචි, ඔබ ඇත. විද්යා, වාණිජ හෝ මානව ශාස්ත්ර, එය. සිසුන්, සංචාරකයන්, සහ 12-මාලාවක් තනි විචල්ය ගණනය කර දක්වා ගණිතය, ඒ සඳහා ගෙවීමට.

                                     
 • ස ළස ම සහගතව ස ද ව ය ය ත ය. ල ක ය අධ ය පනය වන හ වසර 2300 කට එප ට ඉත හ සයකට හ ම කම ක යන නක එසමය හ ඉන ද ය ව රජ කළ අශ ක අධ ර ජය ග ම ල කත වය න
 • පස ග ය සහස රවර ෂ ක හ පය ත ලද ඉන ද ය ව ක න ත වන ග තත ත වය, මහත ව නස කම වලට ලක ව ය. ප ර තන ක ලයන හ ස ට මධ යතන ක ලයන දක ව ඔව න ග තත ත වය හ
 • ඉන ද ය ව හ න ගර කරණය ප ළ බඳ ස ව ශ ෂ ව ලක ෂණ ක හ පයක හඳ න ගත හ ක ය. 1961 ද ඉන ද ය ව ආණ ඩ ක රම ව යවස ථ ව අන ව න ගර කරණය හ න ශ ච ත පර ප ලනය ප රද ශ ස ම
 • ඉන ද රප රස ත ත රත ර ත ක ෂණ ආයතනය - ද ල ල ඉන ද ය ව උසස අධ ය පනය සඳහ ස ව ධ න ත ක ෂණ ක ව ශ ව ව ද ය ල ව ඉන ද රප රස ත ත රත ර ත ක ෂණ ආයතනය - ද ල ල
 • හ ඩග ස ව ම ප රධ න ක ර ය භ රය ඉට කළ ය. ඔහ ජ ත යන තර ප ර ථම ක අධ ය පනය ඉන ද ය ව ඉත ද ර න ප හ ට ග ර ම ය ප රද ශවල ම ළ ග න ව ණ ළමය න ට ළඟ කර
 • ව ද ය ලය ඔහ ප ර ථම ක හ ද ව ත ක අධ ය පනය ලබ ගන පණ ඩ ත ඩ ස ප ගම ලත ග ඔහ ග ස හල ග ර වරය ව ය. පස ව ඔහ ඉන ද ය ව සන ට න ක ටන ප රද ශයට ග ස කල ව
 • ම න ම සමහර ව ට ප ච ලවර න සහ මථ ර වර න සමග සටන ව ද ණහ. ම ය ගය කල ව, අධ ය පනය දර ශනය සහ අන ක ත අධ යයන ක රමවල ප රබ ධයක ඇත ව ය. ම කල ක ඩ ට ර ක ට
 • ශ ර ණ ය දක ව එහ ප සලකට ග ස අක ර ක ර මට ප රභ කරන ට ස ද ව ය.ම ල ක අධ ය පනය හ ද ර මට ම හ මඩකලප ව අල ඩ ප සලට ඇත ළ ව ය.ඉන වසර ද කකට පස ඔහ ග ප ය
 • ශ ස ත ර ය ස ග ත ග ර වරය ක ද ව ය ය. අමරද ව අධ ය පනය ල බ ව ශ ර සද ධර ම දය ම ශ ර ප සල න ඔහ ද ව ත ය ක අධ ය පනය ල බ ව ප නද ර ශ ර ස ම ගල ව ද ය ලය න
 • prənəb kʊmɑ: r mʉkhərdʒiː 1935 ද ස ම බර 11 යන 13 න වන සහ වත මන ඉන ද ය ව ජන ධ පත වරය ව ඔහ ග ධ ර ක ලය 2012 වසර ජ ල මස ස ට ඇරඹ ණ දශක 6ක
                                     
 • පව ලක, පළම දර ව ල ස ශ ර ල ක ව දක ණ ද ග ප රද ශය උපත ල බ ය. ඔහ අධ ය පනය ල බ ව මරද න ශ න ත ල ව රන ස ව ද ය ලය න සහ ද මටග ඩ ස ජ න ස ව ද ය ලය න
 • ච න න ය න වර පර ල ඇකඩ ම ය අධ ය පනය හ ද ර ව ය. එහ ද ඇය ව ල ස ත න ර ම ණ උප ධ යක ල බ ම න අනත ර ව ව ඩ ද ර අධ ය පනය සදහ ස ක ට ලන තයට හ ලන ඩන හ ද
 • බ ද ධ ප රත ර ධයක න ර ම ණය ක ර මට ක ප ප න න ක ර ය භ රයක ඉට කළ ය ඉන ද ය ව බ ද දහම ශතවර ෂ ගණන වක පටන බ ඳ ව ට ත බ සමයක එය ප නර ජ වනය ක ර මට ඔහ
 • ද ව ඉන ද ය ව තම ල න ඩ ව මද රය හ උපත ල බ ම හ ග සත ය න මය ග ප ල රත නම ස බ රමන යම ව ය ව ද ය මන ධ ර ජ ය ෂ ඨ ද ව ත ව ප සල න ම ල ක අධ ය පනය ල බ
 • ල ක ව ස ට ප රව ණ ච ත ර ශ ල ප ය ක ව 1900 වර ෂය ම ර ත 5 වන ද නද ඉන ද ය ව උත තර ප රද ශය ඇල ල ර හ ද ම ෂන ර පව ලකට ද ව ඩ ව ඩ ප න ටර උපත ල බ
 • ව ය න සම ගන ත ම අධ ය පනය ස ඳහ තර ණ එද ර ස හයන සප ගස කන ද මහ ව ද හලට සහ පස ව ද ල ග ඩ කල ය ණප රද ප ප ර ව නටද ඇත ළ ව ය. ප සල අධ ය පනය හම ර ව ම න පස
 • ව න ද ය. ඇය ව ස න බ න ග ල ර හ ස ෆ ය හය ස ක ල හ අධ ය පනය ලබ ව ශ ව ව ද ය ල අධ ය පනය ම න ට ක මල ව ද හල ද සම ප ර ණ කරන ලද ප සල ක ලය ත ළද
 • තර වක බවට පත ව ව ය. ස ය පල ලව උපත ල බ ව ඉන ද ය ව න ලග ර ප රද ශය ක ටග ර ග ර මය ය. අධ ය පනය සදහ ක යම බ ත ර ව ත ප ම ණ ඇය ද න ව ත ත ය න
 • වල න බ ද දහම පදනම කරග න ප ර ථම ක ද ව ත ය ක හ ත ත ය ක අධ ය පනය ලබ ද න ලද ඉන ද ය ව න ලන ද ව ශ ව ව ද ය ලය, තක ෂ ල ව ශ ව ව ද ය ලය, ස ර න ත ව ශ ව
 • ව ය ස හ ත ය ව ග පර චය උද ස ය එයට සමග ම ව 1995ද ඇය ව ස න ස ය ර ගන අධ ය පනය ද ල ල ව ශ වව ද ය ලය ද සම ප ර ණ කරගන න ලද බ ඩ ඇග ප රථම චර තය
 • ක ලය ග ව ග ය ය. එද ර ස හයන 1995 ද ශ ර ධර ම ල ක ව ද ය ලය න ප සල අධ ය පනය ආරම භ කර 1968 ද සප ගස කන ද මහ ව ද ය ලයට ම ර වන අතර ඉන අනත ර ව උසස
 • ස න දර ය ව ද ය ප ඨය න ද, ර ජ ය ස ග ත ව ද ය ලය න ද ඇය ව ඩ ද ර අධ ය පනය හ ද ර ය. ඉන ද ය ව ලක නව ස ග ත ව ද ය ලය න ග යනය සහ ස ත ර ව දනය සඳහ ව ශ රද උප ධ ය
                                     
 • ඇත ලත ක ටග න, ඔව න ට වයස අව ර ද 10 වන ත ක ප සල ත ල අධ ය පනය ල බ මට ඉඩ ද න ල බ න ස ගමය ඉන ද ය ව ස ට ප ම ණ A.E. Mathives මහත ම ය ප සල ව ද හල පත න ය
 • ව ය ප ර කය ක වන අතර ඇග මව ඊ. ජ න ස ට ල ප රන න ද ග හණ යක ඇය ස ය අධ ය පනය ම ගම ව දක ණ ජ ත යන තර ප සල න ආරම භ කළ අතර පස ව G.C.E O L සහ A L
 • ප ෂ පග ර ඔඩ ය ପ ଷ ପଗ ର යන ව න හ ඳ න ව න න ඉන ද ය ව ඔඩ ෂ හ ජ ජ ප ර ද ස ත ර ක කය ල ග ඩ කඳ ග ටය ප හ ට ප ර තන බ ද ධ මහ ව හ ර ස ක ර ණයක
 • ව හ රය ද ක ව ය හ ක අතර ල ක ව ඇත ව ද ව න බ ද ධ න ක ය ව ම ය ප රණ ඉන ද ය ව ප වත න ලන ද ජගද දල ව ක රමශ ල ව න බ ද ධ ආරම භක ව ශ ව ව ද ය ල ගණයට
 • බ නව ස ට ඉ ග ර ස ප සලට ඇත ලත ව ය ඉ ග ර ස අධ ය පනය හ ද ර ම සඳහ ය. එත ම හ නට ගල ර වලග ඩ ප ර ව න න ද අධ ය පනය ල බ ව ය. ප සල ද ව ය අවසන කර 1915 ද ප ර ච න
 • ශ ෂ යය ක ට ව ර ෂ කව ලබ ද න ලබන ග රවන ය අස පත සම ම නය ඔහ එම ප සල අධ ය පනය ලබද ද හ ම කරග න මට සමත ව ය. ෂ ර ක ඛ න ඉන පස හන සර ජ ව ද ය ලයට
 • ස ඛ ය වක ඇත අතර එයට ඇත ළත වන න දක ණ ඉන ද ය ව ප රස ද ධ තලවද ය රඟ ද ක ව ම ව න සමස ථ න ස ග ත පමණ ස ග ත අධ ය පනය ක ටස ත න න සමන ව ත යය ප රද ග සලකන
 • බ ල ව ඩ න ළ කර ශ ම කප ර 1974 ජ න මස 25 ව න ද න ඉන ද ය ව මහ ර ෂ ට රහ ද උපත ල බ අතර ල ල යන ස රතල න මය න ඇයව ක ඩ කල හ ඳ න ව ණ 1991 වර ෂය ද

Users also searched:

කරිශ්මා කපූර්, කපර, කරශම, කරශමකපර, අධයපනය, ඉනද, ඉනදවඅධයපනය, ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය,

...

ඉන්දියාව: ජීවිත නසන තරඟකාරී විභාග.

ඉන්දියාවේ කාලයක් කුලහීනයන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීම සාමාජීය වශයෙන් තහනම් විය. මේ තත්වයට. View Open. නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගත යුත්තේ මන්ද යන්න තත්ත්වය අසල්වැසි ඉන්දියාවේ තත්ත්වයෙන්. දරුවන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබා දිය. ලංකාවේ කොරෝනා මඩින ඉන්දියාවේ කොමිස් එන්නත. Details: Jan 19. play JR කොටුවූ ඉන්දියානු. ඩිජිටල් වේදිකාව තිරසර අධ්‍යාපන. ඉන්දියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය 19 වසංගතය: ඉන්දියාවේ පළපුරුද්ද සහ.

ප්‍රථම ඉන්දු ලංකා ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ.

ඉන්දියාවේ හිටපු ජනපති අබ්දුල් කලාම්ගේ අවශ්‍යතම සාධකය අධ්‍යාපනය යනුවෙනි. පුරාණ දඹදිව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය. ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 101 දෙනෙකුගෙන් යුත්. The Government Information Center. යටතේ ඉන්දියාවේ පන්ජාබි විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්.


ඉන්දීය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්.

ඉන්දියාවේ උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට ගොස් සිටියදී යළි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිය. Study Maths for a Better Path MathsSir. ඉන් වැඩිම පිරිස වන සිසුන් 112 ක් කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේ අධ්‍යාපනය ලබන අතර, තමිල්නාඩු.

කොවිඩ් 19 අභියෝගය හමුවේ විද්‍යුත්.

ශිෂ්‍යාවන් 150000ක් පමණ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ශිෂ්‍යාවන්ට ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය. වෛද්‍ය පීඨයට තේරීපත් වී සියදිවි. ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය හදාරණ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 102 අද දිවයිනට. කොරෝනා වසංගතය. කාන්තාවන් හා ගැහැණු දරුවන්ට ITN News. ඉන්දියාවේ අමිර්තසාර් හි රැදී සිටි එරට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට ගොස් සිටි ශ්‍රී.


අන්තර් වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී.

කාන්තාවන් හා ගැහැණු දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළට ඉන්දියාවේ සහය. ඉන්දියාවේ සිරවූ සිසුන් රැගෙන එන්න. සඳහා සහාය වීමට ඉන්දියාවේ එකගතාව දැනට වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ලබාදීම තුළ බොහෝ. ඉන්දියාවේ සිටින සිසුන් 102 ක් හෙට. ඉන්දියානු අගමැති මෝදි මහතාගේ තෘතීයික අධ්‍යාපනය, සංචාරක ව්‍යාපාරය තොරතුරු. මම කැමති වුණේ ඇවිද ඇවිද වැඩ කරන්න. ඉන්දියාවේ අමිර්තසාර් හි රැදී සිටි එරට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට ගොස් සිටි.


ඉන්දියානු ඉතිහාසය හැදෑරීමේදි.

ඉන්දියාවේ කාන්තාවන් හා තරුණියන්ගෙන් පස් නොමැති වීමෙන් ඔවුන් සිය අධ්‍යාපනය අතරමග. සනීපාරක්ෂක තුවා වෙනුවෙන් වූ. ඔහු මහත් පරිශ‍්‍රමයෙන් ලැබූ අධ්‍යාපනය 1945 දී ලංකාවේ සිටි ඉන්දියානු නියෝජිත එම්. එස්.

1st year POE CP5 2NLS 3 2NLS 4.pdf.

Twitterගැහැණු දරුවන්ගෙන් 35%කට අධික ප්‍රමාණයක් පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබීමට උනන්දු. ඉන්දියාවේ සිසුන් ගෙන ඒමට ශ්‍රී. ඉන්දියාවේ සිටින ශ්‍රී ලංකා සිසුන් ගැන බැගින් අධ්‍යාපනය ලබන බව ඉන්දියාවේ. ඉන්දියානු චාරිකාවකදී දැකබලාගත. ඉන්දියානු අධ්‍යාපන ආයතන එක් තැන් ඉන්දියාවේ උසස් අධ්‍යාපනයයන මැයෙන්. අධ්‍යාපනය අහිමි කළ කොවිඞ් Lanka Web. නාලන්දා විශ්ව විද්‍යාලය ගැන වටිනා විස්තරයක් ඉන්දියාවේ වසර දහයක් විසූ දේශ.


Untitled Department of Examinations.

ඔහු නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලයේ පමණක් වසර 5 ක් පමණ අධ්‍යාපනය ලබා ඇත. මේ අයුරින් ඉන්දියාවේ. නිදහස් අධ්‍යාපනය නිදහස්ද? Lanka News Web. පෘතුගීසීන්ට ඉන්දියාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීම, ඉන්දියානු. ඉන්දියාවේ IS සැකකරුවන් 03ක් අදීල්. සමස්ත ආසියාවටම ඉමහත් මෙහෙවරක් ඉටුකර තිබේ. එදා ඉන්දියාවේ බෞද්ධ අධ්‍යාපනය. ඉන්දියාවේ සිරවී සිටි ශ්‍රී Neth News. ලංකාවේ පැරණි දේශීය අධ්‍යාපනය දේවානම්පියතිස්ස රජුගේ උතුරු ඉන්දියානු හිත මිත්‍රකම්.

ඉන්දියානු අධ්‍යාපන සල්පිල අප්‍රේල්.

කොවිඞ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් පාසල් වසා දැමීම් මධ්‍යයේ ලොව පුරා පීඩාවට පත් සිසු. ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය හදාරණ ශිෂ්‍ය. ඉන්දියාවේ පළාත් පාලන පද්ධතිය පංචායාති රාජ් Panchayathi ප්‍රාථමික සහ ද්විතික අධ්‍යාපනය. ඉන්දියාවේ සිසුහු හිසේ කාඩ්බෝඩ් BBC. Home එදිනෙදා නීතිය ලිංගික අධ්‍යාපනය ඉන්දියාවේ දුම්රියකට ඇතුළු වීම සඳහා.


ඉන්දියාවේ සිටින ශ්‍රී ලංකා Hiru News.

විද්‍යුත් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වීමේදී ඉන්දියාවේ කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර. අවස්ථා අවම වීමෙන් සිසුන් පිටරටවල. තත්ත්වය පිළිබඳවද සලකා බලා, ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය ලබන ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් වන අපට නැවත. ඉන්දියාවේ රැදී සිටි සිසුන් ශ්‍රී. ඉන්දියාවේ පන්ජාබි විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරණ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 102 අද.

Untitled e Thaksalawa.

ඉන්දියාවේ උසස් අධ්‍යාපනය අධික ලෙස තරඟකාරීය. හොඳ විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුළු. විදේශයේ ඉන්න ලාංකිකයින් රජයෙන්. ඉන්දියාවේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටියදී කොවිඩ් 19 රෝග ව්‍යාප්තිය නිසා කළ. ලිංගික අධ්‍යාපනය ගැන අප තවම කතා. රජයේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ ඉන්දියාවේ පන්ජාබි විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරණ.


නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගත යුත්තේ ඇයි.

ඉන්දියාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල හාවඞ්, යේල් වැනි විශ්වවිද්‍යාලවල අනුශාඛා තිබේ. අපේ අධ්‍යාපනයේ ඉදිරි දැක්ම! දිනමිණ. පෞරාණික ස්ථාන අතර ඉන්දියාවේ තුළ විදෙස් සිසුන්ද අධ්‍යාපනය ලබලා තියනවා. ලංකාවේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන. විධිමත් අධ්‍යාපනය ක්‍රමයෙන් වාසියක් නො ලබන ඉන්දියාවේ විවෘත පාසල් මඟින් ප්‍රාථමික,.


රැඟුම් පාලක මණ්ඩලයට එරෙහිව BBC.

ශාහිඩ් කපූර් විසින් පණ පොවන චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය විශාල පිරිසක් ඉදිරියේ. ධනවත්ම බොලිවුඩ් තාරකාවියන් 10 ITN News. කරීනා කපූර් ඛාන් සයිෆ් අලී ඛාන්. කරිනා කපූර් කරිශ්මා කපූර් සංජය කපූර්. කරිෂ්මත්.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →