Back

තාක්ෂණය - තාක්‍ෂණය, න්‍යෂ්‍ටික තාක්‍ෂණය, නැනෝ තාක්‍ෂණය, තොරතුරු තාක්‍ෂණය, ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්‍ෂණය, ජෛව තාක්ෂණය, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය, DNA නැනෝ තාක්ෂණය ..                                               

තාක්‍ෂණය

නඩුව වාෂ්ප ටර්බයිනය යනු විවෘත. එවැනි ටර්බයින අද භාවිතා කරන්නේ බලය වැඩි ප්රමාණයක් ද්රව්යයක්. විදුලි පරිභෝජනය හා ජීවන තත්වයන් ඉතා සහසම්බන්ධය වේ. විදුලි 20 වන සියවසේ දී, හා වඩාත් වැදගත් ඉංජිනේරු ජයග්රහණයක් ලෙස, එය විශ්වාස කෙරේ. තාක්‍ෂණය යනු නිෂ්පාදනයේ භාවිතා වන ශිල්පීය ක්‍රම, කුසලතා, ක්‍රම සහ ක්‍රියාවලීන්ගේ එකතුවයි. භාණ්ඩ හෝ සේවා හෝ විද්‍යාත්මක විමර්ශනය වැනි අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී. තාක්‍ෂණය යනු ශිල්පීය ක්‍රම, ක්‍රියාවලි සහ ඒ හා සමාන දැනුම විය හැකිය, නැතහොත් ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දැනුමක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සැලසෙන පරිදි යන්ත්‍රවල කාවැද්දිය හැකිය. පද්ධති උදා. යන ...

                                               

න්‍යෂ්‍ටික තාක්‍ෂණය

හරය තාක්ෂණය යනු පරමාණුක න්යෂ්ටිය තුළ, ප්රතික්රියා හා සම්බන්ධ වන තාක්ෂණයයි. දුම් පරීක්ෂණ න්යෂ්ටික ප්රතික්රියාකාරකය සඳහා එහි යෙදීම්, පවතී. තුවක්කු, kuromame, ආරම්භයේ න්යෂ්ටික අවි නිෂ්පාදනය තෙක් තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට ය. මූලික තාක්ෂණය, කළ හැකි මත මෙම අත් දී, ජනතාවගේ මහත් අවධානයක් පවතී. න්යෂ්ටික තාක්ෂණය සෑම අයදුම් බොහෝ ප්රතිකාර සිට, ශ්රී ලංකාව.

                                               

නැනෝ තාක්‍ෂණය

නෑ, නෑ, තාක්ෂණය වර්තමානයේ ලොව පුරා අවධානය සාකච්ඡාවට, පරීක්ෂණ හා අභියෝග ක්ෂේත්රයේ. විවිධ ක්ෂේත්ර තුළ මේ පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙමින් පවතී. මේ හේතුවෙන් ලොව පුරා විශාල වෙනසක්, පුදුම උඩු situati සියලු බලාපොරොත්තු වේ. ගල් යුගය ආරම්භයේ සිට, මෙම ගින්න සොයා රෝද නිෂ්පාදනය, සහ ක්රමයෙන් වැඩිදියුණු ලෝහ සොයා ගැනීම් සමග, කෘෂිකාර්මික, කර්මාන්ත හා අනෙකුත් ක්ෂේත්ර, විශාල වැඩි දියුණු කිරීම සිදු විය. පසු කාර්මික විප්ලවය සමග, තවත් නව සොයා ගැනීම්, සහ වැඩි දියුණු කිරීම් සිදු කිරීමට නියමිතය. මේ කාර්මික විප්ලවය, ඊළඟ අදියර වන අතර, නැනෝ-තාක්ෂණය, හරහා සංවර්ධනය කිරීමට.නැනෝ වන "ස්වයංක්රීය" යන අදහස දෙන වචනය. නැනෝ තාක්ෂණය 1959 ...

                                               

තොරතුරු තාක්‍ෂණය

තොරතුරු තාක්ෂණය විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින් යවා යන්න සෙවීම සඳහා පනින්න තොරතුරු, හෝ ඩිජිටල් තාක්ෂණය, සමඟ පටලවා නොගත, එය. "එය පවසයි:" යළි-යොමුවීම් යවයි. වෙනත් භාවිතා සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය වක්රෝත්තිහරණය බලන්න. "ඉන්ෆොටෙක්" හා නැවත හරවා යවයි. ඉන්දීය සමාගම ඉන්ෆොටෙක් ව්යාපාර කරන්න බලන්න. තොරතුරු විද්යාව රාජ්ය අංශයේ තොරතුරු සඳහා ඇති ප්රවේශය තොරතුරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තොරතුරු කළමනාකරණ තොරතුරු ලබා ගැනීම තොරතුරු සොයන්න තොරතුරු සමාජය, දැනුම සංවිධානය Ontology තොරතුරු ප්රදර්ශනය විද්යාව හා තාක්ෂණ අධ්යයන ශ්රේණිගත අදාළ ක්ෂේත්ර හා උප ක්ෂේත්ර පොත නාමාවලිය ශ්රේණිගත වාරණය ශ්රේණිගත පරිගණක දත්ත ගබඩා සංස්ක ...

                                               

ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්‍ෂණය

ඉලෙක්ට්රොනික විද්යාව, ඉලෙක්ට්රෝනයකට දී වායු විමෝචන, හැසිරීම, බලපෑම, සහ ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග, ද අධ්යයනය හා පර්යේෂණ භාවිතය බවට ලිපියක්. අර්ධ සන්නායක සම්බන්ධ ප්රශ්න කරන විට, ඉලෙක්ට්රෝන හෝ වෙනත් භාර වාහකයන් පැවැත්වීමට රජය හා සම්බන්ධ වන අතර, විද්යාව හා තාක්ෂණය, එය අර්ථ දැක්විය හැක. මෙහි ඉතිහාසය 1880 දී, තෝමස් හා අල්ලා එඩිසන් විසින් විදුලි සම්බන්ධ පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට දිනය. බෙල් පර්යේෂණාගාරයේ දී-විසින් 1947 දී, ට්රාන්සිස්ටර, දී සොයා තැබීම කළ යුතු අතර, මෙම, හා දියුණුව විසින් වීම ක්ෂුද්ර සකසනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විය. ඉලෙක්ට්රොනික විද්යාව, ක්රීඩාව, එය සැලකිලිමත් වේ ප්රධාන කොටස දෙකක් ලෙස සැලකේ. ඇනල ...

                                               

ජෛව තාක්ෂණය

ජෛව තාක්ෂණය යනු ජෛව විද්යාව මත පදනම්ව, තාක්ෂණය, සහ විශේෂයෙන්ම මෙය කෘෂිකර්මය ආහාර විද්යාව හා වෛද්ය ක්ෂේත්රයේ සිදු වී ඇති පරිචය භාවිතය සඳහා බයිසිකල්. එක්සත් ජාතීන්ගේ ජෛව විවිධත්ව ක්රීඩාව හෝ සුමට කතාව වන ආකාරයට ජෛව තාක්ෂණය අර්ථ දක්වා ඇත්තේ දී විශේෂ වාසියක් ලබාගැනීම සදහා නිෂ්පාදනයක් හෝ ක්රියාවලියක් නවීකරණය, ඒ නිසා, ජීව විද්යාත්මක පද්ධති, ජීවීන් හෝ ව්යුත්පන්න හා තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා වේ එය." ජෛව තාක්ෂණය, කාලය බොහෝ, 21 වන සියවසේ දී, ජාන ඉංජිනේරු විද්යාව අර්ථ දැක්වීම සඳහා, ඇති කරයි. කෙසේ වෙතත්, මේ මිනිසාගේ අවශ්යතාව මත පදනම්ව, ජීවිතය ද්රව්ය, වෙනස් කිරීම සඳහා රු. දේශීය ශාක සඳහා හොඳ අ ...

                                               

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්රතිඵලයක් ඔක්සිජන් චක්රය|තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම සඳහා දිනෙන් දින ප්රගතිය ලෝකයේ දැනුම පිපාසය සඳහා, ජනතාව දත්ත එක්රැස් කරන ලද දත්ත මගින් තොරතුරු තොරතුරු නිර්මාණය, කළමනාකරණය කිරීම, සහ එම තොරතුරු භාවිතා, සහ එකිනෙකා සමග බෙදා හදා ගනීමටCommunication තාක්ෂණය Technologyඅවශ්ය විය. Temashita සකසා භාවිතා කිරීම සඳහා තාක්ෂණය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ශණයInformation සන්නිවේදන තාක්ෂණය වේ. ගෝලීය වෙළෙඳපොළ සඳහා ප්රවේශය, දේශපාලන වගකීම ප්රවර්ධනය කිරීම වන අතර, මෙම මූලික සේවා සැපයීම වැඩි දියුණු කිරීම හා දේශීය සංවර්ධන අවස්ථා බහුලව සැපයීම සඳහා එවැනි කාර්යයන් සඳහා ඉතා වැදගත් මෙවලමක් බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තා ...

                                               

රුසියාවේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය

රුසියාවේ විද්යාව හා තාක්ෂණය, සමග බව තේරුම් යුගය ආරම්භයේ වේගවත් සංවර්ධන හේතු විය. ඉගෙනුම් හා නව සොයාගැනීම් දේශීය සම්ප්රදාය ශක්තිමත් කරමින්, පීටර් මහා මගින් රුසියානු විද්යා ඇකඩමිය හා ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය, මෙන්ම mahapralaya වූ මිහායිල් Lomonosov විසින්, මොස්කව් රාජ්ය විශ්ව විද්යාලයේ ස්ථාපිත කරන ලදී. 19 වන හා 20 වන සියවස් දී මෙන්, යහපැවැත්ම කැපී පෙනෙන විද්යාඥයන් විශාල පිරිසක් බිහි කිරීමට ඇති, ඔවුන් භෞතික විද්යාව, තාරකා විද්යාව, ගණිතය, පරිගණක විද්යාව, භෞතික විද්යාව, රසායන විද්යාව, ජීව විද්යාව, භූ විද්යාව සහ භූගෝල විද්යාව විෂය සමග වැදගත් දායකත්වය ද සපයා ඇත. රුසියානු නව නිපැයුම ...

                                               

DNA නැනෝ තාක්ෂණය

DNA නැනෝ තාක්ෂණය යනු පාලනය තාක්ෂණය උප අංශයේ at a time. එහි දී DNA හා අනෙකුත් න්යෂ්ටික අම්ල අද්විතීය අණුක පිළිගැනීමක් ගුණ භාවිතය, ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ රජය විසින් නව ව්යුහය නිර්මාණය වේ. ඒ නිසා, DNA ජෛව නැනෝ-තාක්ෂණය, උදාහරණයක් වන අතර, ජීව විද්යාත්මක තොරතුරු, ගුවන් ලෙස නොවන ව්යුහාත්මක ද්රව්ය ලෙස භාවිතා කරයි. මෙම අණුක ස්වයං එකලස් V ගේ සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ pregnane අයදුම්පත් ඇත.

                                               

නූතන මුද්‍රණ තාක්ෂණය.

ලොව පුරා වසරකට පිටු tralian 45 එම මුද්රණය කළ." 2005 දී 2006 දී, දළ වශයෙන් ඇමරිකාවේ දී මුද්රිත ආයතනය, 3700 ක් හා ඔවුන් වටිනා අදහස් උස ඩොලර් මිලියන 112 ක්. එක්ස්-ජනමාධ්ය අනුව, මුද්රණ වෘත්තීය පැහැයට දී 12.5% ක් ලකුණු සිදු විය අන්තර්ජාලය හරහා එය. අද, පුවත්පත් සහ පොත් මුද්රණය සඳහා භාවිතා වේ offset ලිෙතෝගාෆ් තාක්ෂණය වේ. වෙනත් තාක්ෂණයන් නම් සහන මුද්රණය - විශේෂයෙන් ම, බහලුම් සඳහා මේ. පාන් මිනී - මැගසින් සහ ආවරණය සඳහා. තිරය මුද්රණය - ටෙස්ට්, සහ උළු මේ සඳහා. Flessografica - ලේබලය, ප්රවෘත්ති හා ආවරණය සඳහා. Pad මුද්රණය - ත්රිමාණ අන්යෝන්ය මඩ භාවිතා කිරීමට. ව්යාභිචාර - පොත, හෝ ආවරණය කුඩා සංඛ්යාවක්, හෝ ග ...

                                               

ක්‍රීඩාවේ තාක්ෂණය

මිය ගිය ක්රීඩකයාගේ සෞඛ්ය මළ ක්රීඩකයා තාක්ෂණය හෝ භාණ්ඩ පිළිබඳ ගති ලක්ෂණ ලෙස සලකනු ලැබේ ඔබ සූදානම් කිරීමට තාක්ෂණය වැදගත් අවස්ථාවක දී ඇළ. වැඩි දියුණු කිරීම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින තාක්ෂණය, ක්රීඩා, පර්යේෂණ මත පැවැත්වීමට, නව අවස්ථා නිර්මාණය කරන ලදී. ඒ තේරුම් ගැනීමට නොහැකි, ඇත, ක්රීඩාවේ අංශ විශ්ලේෂණය හැකියාව සමාගම. මල් මලල ක්රීඩා චලන සිට නියෝජනය විකිණීම, සහ කළ හැකි ඉහළ compiuter තාක්ෂණය භෞතික ආදර්ශ ස්ථානයට අනුකරණය කිරීමට හැකියාව විසින් මළ ක්රීඩකයා හයක අතර ඔවුන් එය කරන්නේ සහ ඔවුන් කිරීමට ඇති, ඔවුන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ හැකියාව තේරුම් ගැනීම හා අගය කළ හැකි පිළිගන්නා ලදී.

                                               

නැනෝ තාක්ෂණය පිලිබද දැනට පවතින පර්යේෂණ

එය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි විය, හෝ අධ්යයන පාලනය කිරීමට හැකි වනු පරිමාණ මිනුම් අද්විතීය ගුණ ද්රව්ය උපත ක්ෂේත්රයේ. පැත්තට මුහුණ, සහ අත්තිකාරම් විද්යාව, සහ nanthachai සඳහා භාවිතා කළ හැකි විවිධ ද්රව්ය, කාබන් nanotube, සහ බහුජන අයිතිය හා විවිධ නැනෝ-අංශු සහ නැනෝ-පොලු මත සඳහා. නැනෝ පරිමාණ ද්රව්ය, සේවා, දිව, ලෙස භාවිතා කල හැක. දැනට, බොහෝ වාණිජ අයදුම් මෙම ලක්ෂණය මත.

                                               

කුබුන්ටු

කුබුන්ටු මූලික උබුන්ටු මෙහෙයුම් පද්ධතිය සිට භේදය මෙහෙයුම් පද්ධතිය වරකට. මෙහි GNOME චිත්රක පරිශීලක, ඒ වෙනුවට KDE චිත්රක පරිශීලක පරිසරය, භාවිතා. මෙම උබුන්ටු ව්යාපෘතිය, වැඩසටහන, කොටසක් බව උබුන්ටු ස්ථාපනය භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය, මෙම ආකෘති සියලු භාවිතා කිරීමට. මෙම උබුන්ටු හා කුබුන්ටු මෙහෙයුම් පද්ධතිය, දෙඑකම පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ගනිමින් පැහැයට භාවිතා කළ හැක. උබුන්ටු, මෙන්ම කුබුන්ටු ජාලය දී එම ගොනු, සංකලනයක් භාවිතා වේ.

                                               

නීතිය - සයිබර් නීතිය

තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ නීතිමය ගැටලු, ක විශ්ලේෂණ පරීක්ෂණ විෂය වන අතර, නීතිය, සයිබර් නීතිය දී, සරල හඳුන්වා දීම කළ හැක. දේපල හා භාර නීතිය ලෙස වෙනම, සියලු නීති සත්කාර ලෙස, හඳුනා ගැනීම අපහසු වේ. මොකද යටතේ සයිබර් නීති වෙනස් නීතිමය කැතරින්, සමඟ ඒකාබද්ධ වීම මෙන්ම. උදාහරණයක් ලෙස, බුද්ධිමය දේපළ, පෞද්ගලිකත්වය, භාෂාව, නිදහස, හරහා නීති පද්ධතිය වරකට. සයිබර් නීතිය මූලික හරය, මම කිව්වා loohuis, සඳහන් කල හැකිය. සයිබර් නීතිය වන අතර, අන්තර්ජාලය මත මිනිසා ගේ ක්රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම සඳහා Punan නීති රීති වේ.

                                     

තාක්ෂණය

 • න යෂ ට ක ත ක ෂණය යන පරම ණ ක න යෂ ට වල ප රත ක ර ය හ සම බන ධ වන ත ක ෂණයය ද ම පර ක ෂකය ස ට න යෂ ට ක ප රත ක ර ය ක රකය දක ව එහ ය ද ම පවත
 • න න ත ක ෂණය වර තම නය ල ව ප ර ම අවධ නයට, ස කච ඡ වට, ප ර ක ෂණ වලට වග ම අභ ය ගයට ලක ව ඇත ක ෂ ත රයක ව ව ධ ක ෂ ත ර ත ළ ම ග න ප ර ක ෂණ ස ද ක ර ම න
 • පන න න ත රත ර හ ඩ ජ ටල ත ක ෂණය සමඟ පටලව න ගත ය ත ය. ත රත ර ත ක ෂණය ම හ න වත හරව යවය ව නත භ ව ත සඳහ ත රත ර ත ක ෂණය වක ර ත ත හරණය බලන න.
 • ඉල ක ට ර න හ ව නත ආර පණ ව හකයන ග සන නයනය ප ලනය හ සම බන ධ වන ව ද ය ව හ ත ක ෂණය ල සද එය අර ථ ද ක ව ය හ ක. ම හ ඉත හ සය 1880 ද ත මස අල ව එඩ සන ව ස න
 • ජ ව ත ක ෂණය යන ජ ව ව ද ය ව මත පදනම ව ඇත ත ක ෂණයක වන අතර ව ශ ෂය න ම ම ය ක ෂ කර මය ආහ ර ව ද ය ව සහ ව ද ය ක ෂ ත රයන හ ස ද වන භ ව තයන සදහ ය ද
 • thumb ත රත ර ත ක ෂණය භ ව ත ක ර ම ද න න ද න ද ය ණ ව න ල කය ද න ම ප ප ස ත ම න ස ට දත ත DATA එකත ක ර ම මග න ත රත ර Information න ර මණය ක ර මට
 • ර ස ය ව ත ළ ව ද ය ව හ ත ක ෂණය අවබ ධන ය ගය පටන ව ගය න ස වර ධනය ව ය. ඉග න ම හ නව ස ය ග න ම වල ද ශ ය සම ප රද ය ශක ත මත කරම න මහ ප ටර ව ස න
 • DNA න න ත ක ෂණය යන න න ත ක ෂණය උප අ ශයක එහ ද DNA හ අන ක ත න යෂ ට ක අම ලවල ආව ණ ක අණ හඳ න ග න ම ග ණ ය ද ග න DNA මඟ න ප ලනය කළ හ ක නව ව ය හ
 • ප වත පත හ ප ත ම ද රණය සදහ ය ද ග න න න ඔෆ ස ට ල ත ග ර ෆ ක නම ත ක ෂණය ය ව නත ත ක ෂණ නම ප ඩ ම ද රණය - ත ර ම න ම ත පටවල ම ද ද රණය ක ර මට
 • ක ර ඩකය ක ග ශ ල ප ය ක රම හ භ ණ ඩවල ගත ලක ෂණ ස ලක වද ක ර ඩ ව ද ත ක ෂණය ව දගත ස ථ නයක ගන ක ර ඩ ව බ හ තරඟක ර බවට පත ව ඇත න ස වඩ හ ඳ උපකරණවල
                                     
 • ප ළ ව ලට සකස ක ර ම න වඩ ස ක රණ සම යක ස ද ම ස ය බලන ලබය DAN න න ත ක ෂණය ප ර ය ග කව ය ද ග න ම න ව ට සන ක ර ක ග හ ද න අර ථ ද ක ව DAN ව ය හය
 • කර ම න තය ද ච ත රපට සහ ව ඩ ය ක ර ඩ න ර ම ණය සදහ බහ ලව භ ව ත ක ර ම ම ත ක ෂණය ප ද ව ය ද ග න න අන ක ත ක ෂ ත ර අතරට ක ර ම ක ආක ත න ර ම ණය, ප රත
 • ම වන ව ට දක ණ ආස ය ත ක කල පය අන ක ත රටවල හ ස සන දනය කරන ව ට නව න ත ක ෂණය ත ළ න සන න ව දන ස ව ස පය ම සම බන ධය න ප රම ණ ස ට න රට ශ ර ල ක ව
 • future of World Communication නම ව ද වත හම ව ද ප රථමවරට චන ද ර ක ත ක ෂණය ප ළ බඳ අදහස ඉද ර පත කරම න ක ය ස ට ය අභ යවක ශය කක ෂගත කරන ලද චන ද ර ක
 • සන න ව දන ද ය න මට ටමක පවත ග ඒ ත ක ෂණයට ප න ස ද වන නටය. අද ල ව සන න ව දන ත ක ෂණය ක තරම ද ය ණ මට ටමක පවත ද ය ක වහ ත ම න ස ට එය න ත වම බ ර තත ත වයට පත ව
 • ලබන උපධ ප ඨම ල අතර න එක ව දගත ප ඨම ල වක ල ස ත රත ර හ සන න ව දන ත ක ෂණය ප ළ බඳ උප ධ ප ඨම ල ව Bachelor of Information and Communication Technology
 • ද යණ ව අවසන එපමණක න ව ය ද කටය ත වලද ම සය ල න පදව ම සඳහ ත ම ම ර කට ත ක ෂණය ය ද ගන ලබය ම ස ම න ස ට හ තකර ම න ම අහ තකර ක ර යයන ර සක සඳහ ය ද
 • ආහ රයක ත බ ය ය ත ග ණ ත මක බව හ ප ස ම ප ළ බද ව ද ය ත මක අධ යයනය ආහ ර ත ක ෂණය - ආහ ර න ෂ ප දනය ත ක ෂණ ක අ ශය ආහ ර භ ත කමය ස වභ වය - ආහ රයන ග භ ත ක
 • ත ක ෂණය හ ම නව පර හ න ය
 • ජ න ත ක ෂණය අද වන ව ට ක ෂ කර මය හ මන ල ස සම බන ධය න කටය ත කරය
 • ම ය ගයට අයත ත ක ෂණය ප ළ බද ද න ගත හ ක එකම ස ධකය වන න ගල මවලම ය.
 • ල කය ස ස ප රද ශ බ හ මයක ම න ක ර ය ව ව ද ය ව සහ ත ක ෂණය ද ඇත ම ය ගවල ද අත ශය න වර ධනය ව අතර, එය ද ය ණ වට පත න ව න ශ චලව ප වත ය ගයන ද ව ය
                                     
 • බල ග ර ය න අධ ර ජ යයන සඳහ 10 වන ස යවස ක ටය ව ය. මධ යක ල නව ද සහ ත ක ෂණය ප ළ බඳ ඉත හ සඥ ල න වය ට ප වස ව න තන ද ෂ ට ක ණය න බ ල කල, අඳ ර
 • අ.ප ස. උසස ප ළ ත රත ර හ සන න ව දන ත ක ෂණය ව ෂය ම ල ව 1. ත රත ර හ සන න ව දන ත ක ෂණය ම ල ක ස කල ප, වර තම න ද න ම ම ල ක සම ජය ත ළ ය ද ගන න ආක රය
 • සම ගමක ම ම සම ගම ආර ථ ක හ සම ජය ය ද ය ණ ව සඳහ ත රත ර හ සන න ව දන ත ක ෂණය ICT ය ද ග න ම සම බන ධ කටය ත ඉට කරය 2010 වසර ද ම ය සන න ව දන හ ත රත ර
 • ගන ම න ස ය ව ක ශන කටය ත ඉ ග ර ස භ ෂ ව න ස ද කරම න ස ටලය ට සහ ර හ න ත ක ෂණය ඔස ස ල ව ප ර ව ක ශය ක ර ම ආරම භ කරන ලද 2009 ප බරව ර ය ද ද න ල ක ව
 • ම ර න ත ක ර ග ගණන වකට ප රත ක ර ව ධ ස ය ගත හ ක ව ඇත. ල ඩ ර ග ස ය ග න මටත ප රත ක ර ලබ ද මටත ම ම නව ත ක ෂණය ය ද ග න ම ඉත හ ද න ස ද කල හ ක.
 • 6395972 - 122.1284500 මය ක ර ස ෆ ට ස ස ථ ව ඇමර ක න බහ ජ ත ක පර ගණක ත ක ෂණය ප ළ බඳ ස ස ථ වක එහ ක ර යය වන ය පර ගණක සඳහ ව ව ධ ම ද ක ග වන මය ක ර ස ෆ ට
 • ස ථ පනය ක ර ණ 1999 වසර පටන න ල ක ව ව ක ශන කටය ත ම ද හ ර ම ඩ ජ ටල ත ක ෂණය ඔස ස ස ද ක ර ය ර ප ය න ක ම සමට European Commission ඉත පක ෂප ත
 • වඩ ත ප ළ ල අවක ශතලය භ ව තය ද එය අභ බව ඇත. එස ව ඇත ත ග වන ගමන ත ක ෂණය බ හ ර ව ය ග ලය ද ප ථ ව ව ය ග ලය න ප ටත ක ර ය ත මක වන ග වන ය න

Users also searched:

ගුරුවරයා හා තාක්ෂණය, තාක්‍ෂණය, තකෂණය, මනස, රතර, නවන, පරගණක, නතන, රචන, රතරතකෂණය, තකෂණයහමනස, නවනතකෂණය, පරගණකතකෂණය, නතනතකෂණය, තකෂණයයන, තකෂණයරචන, න්‍යෂ්‍ටික තාක්‍ෂණය, නයෂට, නයෂටතකෂණය, තොරතුරු තාක්‍ෂණය, වයප, කෂණය, සදහ, සනනවදන, රතරතකෂණයpdf, ශණයරතරතකෂණය, ශණයරතරකෂණයළපත, වයපසදහරතරතකෂණය, රතරකෂණයපත, රතරසනනවදනතකෂණය, ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්‍ෂණය,

...

තොරතුරු තාක්ෂණය.

තොරතුරු තාක්ෂණය DSI Samson Group. තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය. Specialising in Information Technology. මෙම වැඩසටහන.

නූතන තාක්ෂණය.

ආහාර තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය – Department of Technical. 1, 10, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ඉතිහාසය, කුමුදිනි හේමමාලි දිසානායක මිය, අ සුබෝධි. තාක්ෂණය රචනා. ගුවන් යානා තාක්ෂණය පාසල් විෂය. සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා පරිගණක තාක්ෂණය එක්ව සුසැදි තොරතුරු තාක්ෂණය මිනිස් ජීවිතයේ. ගුරුවරයා හා තාක්ෂණය. සරසවි කලා සිසුන්ට ඉංශ්‍රීසි සහ. හර්ෂ විජයවර්ධන මහතා තීක්ෂණ ආයතනයේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනයෙන්. පරිගණක තාක්ෂණය. වීඩියෝ තාක්ෂණය මඟින්. බිංදු හා විසුරුම් ජල සම්පාදන තාක්ෂණය. Rs.160.00. 3 in stock. බිංදු හා විසුරුම් ජල.


තාක්ෂණය යනු.

පැරණි තාක්ෂණය නවීන. නවීන තොරතුරු තාක්‍ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම හරහා කාල උපයෝජනයට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දෙමින්,. කෘෂිකාර්මාන්තය සඳහා නවීන තාක්ෂණය. Browsing සිළුමිණ by Subject ජාන තාක්ෂණය. 0 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Or enter.

පැරණි තාක්‍ෂණය Archives ශ්‍රි ලංකා.

කෂිකර්මාන්තය සඳහා නවීන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම. මෙම ගොවීන්ගේ අඩු ආදායම පිළිබඳව ගැටලු. දේශීය විෂය නිර්දේශය උසස් පෙළ A L. ආශිර්වාදයක් කරගත යුතු බවත් එය උපයෝගී කරගෙන නව තාක්ෂණය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට හදුන්වා. ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන ඔබ අද. Master Guide Published තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය Information & Communication Technology Past Papers & Answers. තොරතුරු තාක්ෂණය අතින් ලංකාව. ඒත් ඒ වගේම තාක්ෂණය අපිට උදව් කළ නිසා, කොරෝනා පැතිරුණත් එහි බලපෑම් සෑහෙන.


එදා හෙළදිව පැවති සෙල්ලිපි තාක්ෂණය.

සමාජයේ අනෙක් අවශ්‍යතාවලට ප්‍රයෝජන ගැනෙන තරමට ඉගෙනීමට තාක්ෂණය භාවිත කරන. ඉන්දියාව අධිවේගී මිසයිල තාක්ෂණය. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු, සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ නවෝත්පාදන සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට. සංවර්ධනය සඳහා තාක්ෂණය සහ Digital Repository. The Industrial Development Board IDB is a statutory body under the Ministry of Industry and Commerce. It is empowered by Industrial Development Act No.36. පරිගණක තාක්ෂණය Industrial Development Board. සංවර්ධනය සඳහා තාක්ෂණය සහ නවෝත්පාදන කළමනාකරණය. Arthikavidya, Journal of Economics Students Society, Economics.


නූතන රොබෝ තාක්‌ෂණය සමග වෙනස්‌ වන ලෝකය.

පසුගිය වසරේ අවසාන භාගය වන විට Huawei සමාගම විසින් 6G තාක්ෂණය පිළිබඳව පරීක්ෂණ. 1.2 තොරතුරු තාක්ෂණ යුගයේ උදාව. තොරතුරු තාක්ෂණය සහ කෘෂි ක්ෂේත්‍රය අතර අද කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය තුළ පරිගණක තාක්ෂණය සහ. විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සඳහා වන නොබැඳි. විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සාරධර්ම සමඟ එක්කර ගනිම​. ශාස්ත්‍රපති දොඩම්පහළ ශ්‍රී. නව කෘෂි තාක්ෂණය Yaya. පුරාතන ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ග්‍රන්ථනාමාවලිය. ජාතික පුස්තකාල හා​. කෝවිඩ් 19 වැනි බෝ වන ලෙඩ පැතිරීම්. පාසල් අධ්‍යාපනය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය: වර්තමාන ගැටළු, අභියෝග හා විභවතා. අජිත්, ජේ, ඒ.

ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ Neth News.

ලොව වේගයෙන් දියුණු වන තාක්‌ෂණයන් අතරින් රොබෝ තාක්‌ෂණය හිමි කරගන්නේ මූලික. රොබෝ තාක්ෂණය සදහා වන විශිෂ්ටතා. Menu. නව කෘෂි තාක්ෂණය. Smart Agriculture අද වෙනකොට ලෝකේ ඇතිවෙලා තියන අලුත්ම කෘෂිකාර්මික. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. ඉන්දියාව අධිවේගී මිසයිල තාක්ෂණය සාර්ථකව අත්හදා බලා ඇතැයි එරට මාධ්‍ය.


Browsing සිළුමිණ by Subject ජාන තාක්ෂණය.

තොරතුරු තාක්ෂණය 8 ශ්‍රේණිය නොවැම්බර් 08 සිට සෑම ඉරිදා ම සවස 7.45 සිට 9.15 දක්වා. තාක්ෂණය Archives Mahamegha Magazine. තොරතුරු තාක්ෂණය යනු පුළුල් ක්ෂේත්‍රයකි ඒ තුල ඉහල පරාසයක මෘදුකාංග, දෘඩාංග සහ ජාලකරණ. විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය Blog – Science. පහසු සහ සරල තාක්ෂණය භාවිත කරමින් ද ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපයෝගි කර ගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ උචිත තාක්ෂණය දියුණු. නමින් මෙය මෙකට්‍රොනික් Mechatronic තාක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. හුදෙක් ඔබ මේ පිළිබඳව.


විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සාරධර්ම Budusarana.

The MoSTR is responsible for the formulation of policies, programmes and projects with regard to Science, Technology and Research. The primary focus of the. තාක්ෂණයේ රස නොබලා සුවඳ සෙවීම දිනමිණ. පොළොන්නරු යුගයේ කාසි නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය ප‍්‍රියන්ත සුසිල් කුමාර මාරසිංහ 2018 01 02. Course: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. නූතන ලෝකයත් එක්ක තාක්‍ෂණය ඉදිරියට යා යුත්තේ ඉතිහාසය පරිශීලනය කිරීම තුළිනි යෞවන.

Chapter 6.pmd.

මුල් පිටුව අප ගැන. ආයතන. වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය RRDI, බතලගොඩ උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ. Provincial Department of Education North Central Province. වීඩියෝ තාක්ෂණය මඟින් අභියාචනාධිකරණයේ නඩු කටයුතු සිදු කිරීම ආරම්භ වෙයි.


තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය ICTA.

තාක්ෂණය හා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට. පාසල් අධ්‍යාපනය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය. තොරතුරු තාක්ෂණය යනු අද රැකියා අවස්ථා සඳහා බෙහෙවින් විවර වූ අංශයක්, වැටුප්. තොරතුරු තාක්ෂණය 8 ශ්‍රේණිය. මෘදුකාංග සහ තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිත කරන සේවා අංශයේ බිහිවන රැකියා මොනවා ද?. තාක්ෂණයේ විස්කම් අපූරු පෙරළිකාර. ඉඩම් මැනීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය යොදාගත් ජංගම සේවයක් රට පුරා. March, 30, 2021. ඉඩම් මැනීම්. 2028 වර්ෂය වන විට 6G තාක්ෂණය සහිත Networks. ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ සිරකරුවන් සම්බන්ධ කරගනිමින් අභියාචනාධිකරණය නඩු.

ඉඩම් මැනීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය.

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය. ගුරු මාර්ගෝපදේශය 12 ශ්‍රේණිය. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය. පළමු. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ ඉතිහාසය 1950 දශකය දක්වා දිව යයි. 1959 දී නැනෝ තාක්ෂණය. කෘෂි සහ වෙනත් භාණ්ඩ වෙළෙඳ හුවමාරුව. දත්ත සහ තොරතුරු, විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්, මූලික තාර්කික ද්වාර, වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග.


නවීන තාක්ෂණය.

ආහාර තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය – Department of Technical. ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය ඉගෙනුම් ආධාරක සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු පැවැත්වීම. පරිගණක තාක්ෂණය. පදමාලා සම්පාදන. විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සාරධර්ම සමඟ එක්කර ගනිම​. ශාස්ත්‍රපති දොඩම්පහළ ශ්‍රී. නවින තාක්ෂණය. තාක්ෂණය Archives Mahamegha Magazine. මින් පැහැදිළි වනුයේ නව 5G තාක්ෂණය අත්හදා බැලීමට පරිශීලකයින් සතු දැඩි.

Ядерные технологии.

න්‍යෂ්ටිය, න්‍යෂ්ටික පටලයකින් සෛල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පටක රෝපණය නම් වූ තාක්ෂණය බිහිවිය. ලෝකය න්‍යෂ්ටික බලාගාර එපා කියන්නේ. දැනට ඇති තාක්ෂණය අනුව කාර්ය මණ්ඩලය න්‍යෂ්ටික තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමින් ඉතා. න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන්. වර්තමානයේදී අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා. ඇමති සුජීව සේනසිංහ යුරෝපා. සහ පසු අස්වනු තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණුව ගොවීන් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා න්‍යෂ්ටික.


10 ශ්රේණිය තොරතුරු තාක්ෂණය.

SLIDA Sri Lanka Institute of Development Administration Toggle. ලබන සිසුන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය හා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යයන අංශයක් Newsfirst. තොරතුරු තාක්ෂණය පොත්. My Tutor – තොරතුරු තාක්ෂණය 7 ශ්‍රේණිය ICT. මෙම කොටස සදහා ඉගෙනුම් ආධාරක තවමත් මෙම අඩවියට ඇතුලත් කර නොමැත. Learning support for this section has not.

ඉලෙක්ට්රොනික පොත්.

Bsc Hons Electronic And Telecommunication Si SLTC. නවීනම තාක්ෂණය භාවිත කරමින් මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත ගබඩාව සකස් කිරීමට NEDA. ධාරිත්රක වර්ග. WOHdmkfúoS. 2006 අංක 19 දරන ඉලෙක්ට්‍රොනික ගනුදෙනු පනත. සංශෝර්ධනය කිරීම ලැබ ඇති උපකරණ හෝ තාක්ෂණය එම. විදුලිය ඉතිහාසය. PL 005398 S Elektronik Act Cov.pmd. ඉලෙක්ට්‍රොනික නීති මගින් පුද්ගලික හා නිල හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයට ගැනීම හා.


තොරතුරු තාක්ෂණය pdf.

EGovernance for Good Governance eGovPolicy. තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබද සංකල්ප Concepts of ICT. පාඩම Lesson, Videos, Fees. Lesson 01. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 6 වසර. තොරතුරු සන්නිවේදන හා බහු මාධ්‍ය. තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 9 10 11 ශ්‍රේණි සඳහා II කොටස Information and Communication Technology for Grade.


තාක්ෂණය හා මිනිසා.

ලෝක ග්‍රාහක දින සැමරුම් වැඩසටහනක්. රුසියාවේ රසායනික ප්‍රහාර අභ්‍යාසයක් 0 මානව ඉතිහාසයේ විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය. චන්ද්රිකා තාක්ෂණය. නාසා ආයතනයට අවුරුදු 60 යි ITN News. 2006 2009 කාලය තුළ රුසියාවේ දේශපාලන කටයුතු අවශ්‍ය කෙරෙන න්‍යායික හා බුද්ධිමය තොරතුරු ඔහු ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති දැනුම, තාක්ෂණය, ගොඩබිම් සහ ගුවන්.

නැනෝ රොබෝවරු.

Courses – Learn Online – Best selling Online Courses‎ in Sri Lanka. විද්‍යාව සුපිරි සන්නායක නැනෝ තාක්ෂණය යන 3 පරමාණු සහ DNA අණු වැනි සංකීර්ණ අණු පිළිබද. නැනෝ තාක්ෂණය හා ශ්රී ලංකාව. Find.pdf. 3 වෛරස තුළ RNA I l DNA හොල් අඩංගු වේ. 1 4 වෛරසට 2 ඉලෙක්ට්‍රෝනිකා තාක්ෂණය. 3 නැනෝ තාක්ෂණය. E තාක්ෂණය. ANNUAL REPORT. Unit 7 අණුක ජීව විද්‍යාව DNA ප්‍රතිවලිත වීම Nano technology නැනෝ තාක්ෂණය Stem cell therapy මූලික සෛල.


View Open.

තාකෂණ න්ත සහිත මුද්‍රණ උපකරණ සහ දියුණු මුද්‍රණ පැරණි කඩදාසි නිෂේපාදන තාක්‍ෂණය න්ත සහ පරිසර සංරකෂණ සම්බන්තධය න්ත නූතන යලෝකයේ. පෙළපොත கோப்பு e Thaksalawa. මුද්‍රණ, රෙදිපිළි නිෂ්පාදන, ටයර් සහ වියුක්තිය වැනි ශ්‍රම වෙළඳපොළෙහි නූතන Intelligence, රොබෝ තාක්ෂණය මගින් ක්‍රියාවලි. නව දැනුම නැතිව ජිවත් වෙන්න බෑ. තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. මුද්‍රණ ශිල්පය නූතන තාක්‍ෂණික මට්ටම දක්වා.


ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනයට ක්‍රීඩා.

එබැවින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වත්මන් සංවිධාන කළ වැඩසටහනකට විඩියෝ තාක්ෂණය. ගුණ ජය සතුට පදනමේ ක්‍රිකට් පුහුණු. චෙස් ක්‍රීඩාවේ මූලධර්ම හා තාක්ෂණය by අයිවන්, වික්ටර්. Publisher: කොළඹ ගොඩගේ 1996 ​Availability:. ඇඳිරිනීතීයේදී මුදලට සූදු ගැසූ 8 ක්. තාක්ෂණය සහ නවෝත්පාදනය, රටක සමාජ සහ තාක්ෂණ කළමනාකරණය යනු ධනය ඉපදවීමේ ක්‍රීඩාවේ දී.

කෘෂිකර්මාන්තය යනු.

ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම සහ ආදායම. මෙම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයට අනුව චමල් රාජපක්‍ෂ මහතා යටතේ පවතින රාජ්‍ය. කෘෂිකර්මාන්තයේ වැදගත්කම. නව අමාත්‍යාංශ 2ක් පිහිටුවීමට. පසු සබඳතා පවතින සංචාරක කර්මාන්තයට දැඩි සේවාව මගින් සම්පත් බෙදා ගැනීමේ සහ දැනට වර්තමානය වන විට නැනෝ තාක්ෂණය පරිණත කරන උසස් කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ. කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය. Sg9 Lif Chap2.pdf e Thaksalawa. දීම සඳහා තේ පර්යේෂණ ආයතන පොහොර අතුරු. නිදේශය හා දැනට ගොවීන් අතර ප්‍රචලිත පොහොර තේ පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය හා නිෂ්පාදන වැඩි සහ මිල පිළිබඳව වර්තමානයේ පවතින බැරූරුම්. තත්වය. කෘෂිකර්මාන්තය රචනා. 2016 වර්ෂය සඳහා පොල් පර්යේෂණ Untitled. උ‍සස්‍ ‍පෙ‍ළ ‍ඉං‍‍ජිනේ‍රු ‍තාක්‍‍ෂ‍ණ‍වේ‍ද‍ය ‍,තාක්‍‍ෂ‍ණ‍ය ‍ස‍ද‍හා මෙම පර්යේෂණ වලට අනුව දැනට පෘථිවිය මත නැනෝ ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව නැනෝ තත්වයේ ඇති පස මතුපිට පවතින අපද්‍රව්‍ය දිරාපත් කිරීම.


සයිබර් අපරාධ පැමිනිලි.

කාන්තාවකට ඕනෑම අභියෝගයක් ජයගත. නීතියට යං අපගේ පළමු වෑයම සයිබර් අපරාධ අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ, නීතිය හැම. අන්තර්ජාල අපරාධ වර්ග. සයිබර් ප‍්‍රහාර එල්ල කරන Neth News. UTV කොළඹ – කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ඇඳිරි නීතිය පණවා තිබූ කාලසීමාව තුළ සයිබර්. සයිබර් අපරාධ නීති. ශ්‍රී ලංකාවේ ගූගල් ඩොමේන් නාමයට. රීති නොසලකා හැරීම නිසා සයිබර් නීතිය හා දඬුවම් හිමිවීම්ද නැවතවරක් අවධාරණය කර තිබේ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →