Back

භූ‍ගෝල විද්‍යාව - භූගෝල විද්‍යාව, ජෛව භූගෝල විද්‍යාව, මානව භූගෝල විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව හැදින්වීම, ජිව භූගෝල විද්‍යාව, වෙරළාශ්‍රිත භූගෝල විද්‍යාව ..                                               

භූගෝල විද්‍යාව

භූගෝල විද්යාව සමාජ වු පරිසරය, විද්යාත්මක, සමස්ත පෘථිවි තලය වටා සෑම දිශාව දෙඇස යොමු කරන්නේ විෂය වේ. විශ්වයේ කුඩාම ඒකකය වන අන්තර් පරමාණුවක ඇති සෑම භෞතික වස්තුවක් මත පදනම්ව, භූගෝල විද්යාව විෂය තේමාව සහෝදරිය වූද, එය බවයි.භූගෝල විද්යාව පිළිබඳ කතාව, ලෝකයේ පළමු පුද්ගලයා Eratosthenes වේ. ඒ දවසේ දී, ඇමරිකානු රතු ඉන්දියානු නායක සියැටල් කී ලෙස, ඇති විය හැකි, සෑම ජීවිතය, සෑම මිනිසා නිර්මාණය ආකාරයක බව නොවේ. එය ස්වභාවය ලෙස දැලක්, මිනිසා යනු එක් නූල් ගැන ලියන්න.ඒ ඇති විය හැකි සෑම භෞතිකව හා භෞතිකව, නමුත් සෑම වස්තුවක් වන අතර, මේ වන විටත් ඉතා ඈත අතීතයේ දී, පවතී.276-194 ක්රි. පූ මෙම විෂය ප්රධාන කොටසක් එය අවක ...

                                               

ජෛව භූගෝල විද්‍යාව

ජෛව භූගෝල විද්යාව යනු භූගෝල විද්යාත්මක ඉඩක් ලබා ගත හැකි, හා භූවිද්යාත්මක ඔස්සේ කාලය වනජීවී විශේෂ, වනජීවී, හා පරිසරය, පද්ධතිය සඳහා දීර්ඝ අධ්යයනය ලිපිය. මෙම අක්ෂාංශ හා උන්නතාංශය, හුදකලාව හා ජනාවාස ප්රදේශයේ සඳහන් කරයි භූගෝල විද්යාත්මක හා අනුකූල ගැහැණු ඔස්සේ හා ඉතා ක්රමානුකූල ජීවන මාර්ගය ජීවීන් සහ ජීව විද්යාත්මක ප්රජාවන් වෙනස් විය. විවිධ ගෝති්රකයන්, නමුත් මෙම භූගෝල විද්යාත්මක අනාවැකියක් හැකි පරිසරය අපට අනුවර්තනය වීමට තමන් වර්ගයා සංඛ්යාව වර්ග අවකාශීය ව්යාප්තිය පිළිබඳ දැනුම අපේ ආදි මුතුන් මිත්තන් හය, මෙන්ම, වත්මන් එක්සත් ජනපදය තුල, නමුත් ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ජෛව භූගෝල විද්යාව, පරිසර විද්යාව, පර ...

                                               

මානව භූගෝල විද්‍යාව

මානව භූගෝල විද්යාව යනු පොළොව මතුපිට මිනිස් වීම, පරිසරය සමඟ පවතින Anayansi හැසිරීම ව්යුහය සහ අවකාශීය ව්යාප්තිය අභිප්රායන් හා ප්රතිවිපාක ඇති විශේෂ සම්බන්ධය වීම හා ක්රියාවලිය අධ්යයනය පිළිබඳ පාඨමාලාව පිළිබඳ භූගෝල විද්යාව එක් කොටස් අරමුණ එය සමාජ විද්යා මානව වැඩිහිටි Lansky ලක් කිරීමට, සමාජ හා ආර්ථික පක්ෂයේ සපුරාලීම සඳහා එය ගෙන තවත් ලෝකය තුළ දර්ශනය වීම පිළිබඳ මානව භූගෝල විද්යාව, ප්රධාන අරමුණ නොවේ භූගෝල විද්යාව පිළිබඳ පෙනුම*ගෙන ලෝක ආකාරය මත වන මානව ක්රියාකාරකම් සිදු වනු ඇත යන්න, සහයෝගය පරිසරය, භූගෝලය, විද්යාව, හා විසින් එළිදරව් දෙකක් ඇති විශේෂ සම්බන්ධය, නිසා urn නිදහස් කිරීමට මානව භූගෝල විද්යාව ර ...

                                               

භූගෝල විද්‍යාව හැදින්වීම

භූගෝල විද්යාව - හැඳින්වීම භූගෝල විද්යාව අර්ථ දැක්වීම භූගෝල විද්යාව වේ පෘථිවි ලක්ෂණ, ජීවන මාර්ගය, සම සංසිද්ධිය මූලාශ්රවලින් කොතරම් හා ඉගැන්වීමට පහත සඳහන්: බැඳුනු ශබ්ද. එය ද මෙම ග්රහ විස්තර කළ හැකි බව පවසයි. Ugalde මත වන අතර, කතාවක් කළ ලොව පළමු පුද්ගලයා විය Eratosthenes වේ. 276-194 ක්රි. පූ මෙම චිප ප්රධාන කොටස් වන අවකාශීය vilshany විශේෂ විශ්ලේෂණය ප්රදේශයේ ලුහුබැඳ, සහ පෘථිවිය මත අධ්යයනය එය. හා නව වයස අවුරුදු යන්න විද්යාව, භූගෝල විද්යාව, නමුත් ගැන කිසිදු තිබේ ද සිදු කර ඇති වෙනස් ක්රියාවලිය, එවැනි අංශ සාකච්ඡා. මේ අනුව, මානව හිතවාදී, Ugalde, හා භෞතික භූගෝල විද්යාව, ඒ කොටස් දෙකක් කථාව වේ. විස්තරය ...

                                               

ජිව භූගෝල විද්‍යාව

ජිම් භූගෝල විද්යාව ජිම්, භූගෝල විද්යාව වේ ඉඩකඩ සහ කාලය කිරීමට ජිම් භේදය තුළ බෙදා හැරීම, අධ්යාපනය, සහ එය අරමුණු කරන්න ජිම් වස්තුව ජිම් කෙතරම් බහුල ද කුසගින්නේ දැවෙමින් සිටි සහ ද වෙන්නේ. දෙන්න එක්ක බෙදා හැරීම ආකෘති මෙම මට්ටමේ දී සාමාන්යයෙන් විස්තරයක් මරණය වෙත යැමට, මහද්වීපික ප්ලාවිතය, ගමන්, හිම කඳු දියවීම වෙත යන්න, එවැනි ඓතිහාසික හේතු, එක් කිරීම මගින්, හා මුහුදු මට්ටම හා සම්බන්ධ වේ වෙනස්, හා ගංගා අල්ලා ගැනීම, කලාපයේ හා සම්බන්ධ වී විශාල ඉඩම් අතහැර මගින් ඇති කිරීම සඳහා බලශක්ති සැපයීම සඳහා සමාන වේ. ඉතිහාසයේ ජිම්, භූගෝලය, විද්යාව, විද්යාත්මක මතය මැඩෝනා ඇල්ෆඩ් විසින් ලෙස, සහ අනෙකුත් පෙර පද්ධතිය ව ...

                                               

වෙරළාශ්‍රිත භූගෝල විද්‍යාව

වෙරළ භූගෝල විද්යාව වේ, වෙරළෙහි භෞතික භූගෝල විද්යාව හා මානව භූගෝල විද්යාව, දෙක සියලු ඇතුළත් සාගර හා ඉඩම් වන අතර, ගතික අතුරු මුහුණත පිළිබඳ අධ්යයනය. වෙරළ ඛාදනය ක්රියාවලිය වන අතර, විශේෂයෙන් රළු, තරංග පියවර, රොන් මඩ, සංචලනය, කාලගුණය, සහ මානව හා වෙරළ, හා සමග අතුරු මුහුණත හා පවා, එය ගත කරන්නේ කොහොමද, ඒ මොකක්ද තේරුම් ගැනීමට මෙම ඇතුළත් කළ යුතු එය.

                                               

ආර්ථික භූගෝල විද්‍යාව

ආර්ථික භූගෝල විද්යාව වේ පෘථිවිය මත ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සඳහා වෙන් ප්රදේශ ස්ථානය හා බෙදා හැරීම එය. සමීක්ෂණ ක්රමවේදය විසින් මෙය ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කර තිබෙනවා. නව නිපැයුම් හැක යුගයේ මුල් කෙනෙකු සොයා ගැනීමට වෙබ් මත හා මත ද මෙම කරුණ සඳහන් කර ඇත. 1970 දී සිට, නව නිපැයුම් සම්භාව්ය යුගය, අදහස වෙනස් වේ මාක්ස්වාදී ආර්ථිකය තුළ සිදුවන අවහිර, වේගවත් වේගය, ආර්ථික වැඩි දියුණු කිරීම හෝ නිසා ආර්ථික භූගෝල විද්යාව හේතුව. මෙම සමාජ, ආර්ථික, හා වර්ග ඉඩම් භාවිතා කිරීමට යෙදිය. ආර්ථික භූගෝල විද්යාව, භූගෝල විද්යා විෂය ප්රධාන තැනක් ඒක. පෝල් Cragmont, Jeffries, ආර්ථික විද්යාඥයන් මේ පිළිබඳ සඳහන් කර ඇත. Cragmont පාරදත් ...

                                               

යුධ භූගෝලීය විද්‍යාව

සටන භූගෝලීය විද්යා, වන අතර, භූගෝල විද්යාව උප-ඒකක වන, නමුත් එය හමුදා කටයුතුවලට වෙන් නොවේ. නමුත් දේශපාලනඥයන් හා විද්වතුන් විෂය දෙස වේ, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ අධීක්ෂණය, දැක්ම හේතුවෙන් යුද්ධය, භූගෝල විද්යාව, යුද්ධය, විෂය වනු ඇත. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු, මෙම සටන පිළිබඳ භූගෝල විද්යාව සටන හෝ සාමය, යුද්ධය ගැටලු විසඳීමට හා දුන්නා ශක්තිමත් සහාය එය. මෙම සහාය සැපයීම, හමුදා භූ-විද්යාඥයෙකු භූදේශපාලනික භෞතික පිහිටීම වෙනස් ක්රීඩාවේ අංශ සැලකිලිමත් විය යුතු සමඟ. එසේම, යුද්ධය වායුගෝලයේ නගරයක් ලෙස සංස්කෘතික හා ආර්ථික සාධක ද විශේෂ අවධානය යොමු විය යුතුය. යුධ භූගෝල විද්යාව වේ භූදේශපාලනික පාලනය තුළ ත්රස්ත ඉදිර ...

                                               

සංස්කෘතික භූගෝල විද්‍යාව

සංස්කෘතික භූගෝල විද්යාව මානව භූගෝල විද්යාව උප ක්ෂේත්ර. එහෙත් අනුව, සංස්කෘතිය, භූගෝලය, විද්යාව, සංස්කෘතිය, දේවල් හා නිගමන ඕනෑම අවස්ථාවක අවකාශය හා සම්බන්ධ වී ඇති ආකාරය හා ඔවුන් විවිධ ගොඩක්, කිසිම දෙයක් එය අනුගමනය කිරීමට. එහිදී භාෂාව, ආගම, ආර්ථිකය, රජයේ හා වෙනත් ක, දේ විස්තර කිරීමට, සහ වෙනම වටය පරීක්ෂණ පාරේ, ද, එක් එක් ස්ථානය දී, තවත් තැනක දී, සංස්කෘතිය වෙනස්, සහ සමහර සංස්කෘතීන් තුළ, වෙනස් වී ඇත, වැඩි, වර්ණවත් සහ අවකාශය සම්බන්ධයෙන් මානව වැඩ ලබා ගැනීමට ආකාරය පැහැදිලි ඉවතට. අධ්යයනය සීමාවන් සංස්කෘතික භූගෝල විද්යාව පිළිබඳ අධ්යයනය වේ සීමාව, පුළුල් පරාසයක පවතී. අධ්යයනය කරන මාතෘකා සමාන වේ: සංස්කෘතික ...

                                               

ස්වස්ථතා භූගෝල විද්‍යාව

සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ භූගෝල විද්යාව මාධ්යයක් ලෙස සෞඛ්ය හා රෝග, හා සෞඛ්ය සැපයුම් අධ්යයනය සඳහා භූගෝල විද්යාත්මක තොරතුරු, yadrin, සහ මෙම ක්රම භාවිතා කිරීමට එය. මෙම වෛද්යවරයා භූගෝලීය විද්යා, ලෙස ඔබ සඳහන්. එය අඩි සෞඛ්ය ජෛව - වෛද්ය පෙළ ආකෘති පත්රය, මත, වන අතර, තාර්කික Yanai දර්ශනය ද සැලකිල්ලට ගනී. සමාජය, වෙනත් ආකාරයකින් සමාජීය - ව්යාකරණ විග්රහ මගින් ආදර්ශ වඩා රෝගය පිළිබඳ සංකල්පය මෙම ප්රවේශය භාවිතා භාවිතා කරනු ඇත. එමගින් පද්ධතිය උපාංගය තුළ නොව, සමස්ත පුද්ගලයා ප්රතිකාර-ඒ ඔක්කොම ගැන ආත්මය වනු ඇත. මෙම ආකෘතිය යටතේ, නව රෝග සොයා අතර අනෙකුත් ඖෂධ වර්ග, සාම්ප්රදායික වෛද්ය විද්යාව සමග සංයෝගයක් භාවිතා කිරීමට. ...

                                               

ප්‍රවාහන භූගෝල විද්‍යාව

ප්රවාහන Ugalde, මිනිසෙකු බඩු, ප්රවාහනය, සහ තොරතුරු මත ස්ථානීය සම්බන්ධය සොයා භූගෝල විද්යා අංශය. එය ජනතාව ගේ රථ වාහන හෝ වෙනත් ප්රවාහන, මාධ්ය, උදව් තබා ගමනාගමනය හෝ වෙළඳ, ප්රතිදානය භාණ්ඩ හා සැපයුම් අමු ද්රව්ය ලෙස සැලකිය හැක. මේ ආර්ථිකය, භූගෝලය, විද්යාව, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව. ප්රවාහන මාධ්යයන් හා ක්ෂණික, නොමිලේ, සහ අසීමිත අවකාශය හා තිබීම සෑම විටම කිරීමට අවශ්ය විය සකස් කිරීමට හැකි ලෙස එය නම් එය විශිෂ්ට ප්රවාහන, මාධ්ය, වරකට. එහෙත්, සැබෑ ජීවිතයේ දී, දී රේඛාව තැනුම් ඒකක වන විට අවකාශය සීමිත වන අතර ඒ ගෙදර. ප්රවාහන ආර්ථික ක්රියාවලිය දැකිය හැකි අනෙක් ලෙස, ඔවුන් වෙනස් කාලය. එය අවකාශය හා කාලය බෙදා හදා සිට ...

                                               

නාගරික භූගෝල විද්‍යාව

නාගරික භූගෝල විද්යාව යනු නාගරික ප්රදේශයේ වනු ඇත අධ්යයනය කිරීම හා. වඩා වැඩි යමක් බව ගොඩනැගිලි සංඛ්යාව, සහ යටිතල පහසුකම් ප්රදේශයේ අධ්යයනය. ආර්ථික ක්රියාවලිය හෝ ද්විතීයික තෘතීයික ආකාරයේ වශයෙන් පවතින ප්රදේශ.එම ප්රදේශවල ජන ඝනත්වය වැඩි දැයි වටිනාකම පස. මෙය වඩාත් පුළුල් මානව භූගෝල අධ්යයන වඩාත් කොටසක් ලෙස එය හැඳින්විය හැක. එහෙත්, බොහෝ විට, මෙහි දී මානව විද්යා හා සමාජ විද්යා විෂය සඳහා අදාළ පොදු කරුණු තුළ අන්තර්ගතවී ඇත. නාගරික භූගෝල විද්යාව මඟින්, මෙම සාධක අවකාශය සම්බන්ධ ආකාරය, එය සිදු සේවා, සහ ඔවුන්ගේ අන්තර් සබඳතා තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ එය. නාගරික භූ විද්යාඥ මිනිස් වාසය ගොඩනැගිල්ල, සංවර්ධනය සිද්ධි අධ ...

                                     

භූ‍ගෝල විද්‍යාව

 • භ ග ල ව ද ය ව යන ස ම ජ ය ව ත පර සර ව ද ය ත මක ව ත සමස ත ප ථ ව තලය ම ම ළ මහත ස ම ඉසව වක ද සම තම ඇස ය ම කරන න ව ව ෂයක ව ශ වය ක ඩ ම ඒකකය වන අන තර
 • ජ ව භ ග ල ව ද ය ව යන භ ග ල ව ද ය ත මක අවක ශය හ සහ භ ව ද ය ත මක ක ලය ඔස ස ජ ව ව ශ ෂ ජ ව ව ද ය ව ජ ව න සහ පර සර පද ධත න හ ව ය ප ත ය ප ළ බඳ
 • ම නව භ ග ල ව ද ය ව යන ප ත ව ය මත ප ටද ම න ස ග ල පර සරය සමඟ පවත න අන ය න ය හ ස ර ම ප ළ බඳ හ ඩග ස ම සහ අවක ශ ව ය ප ත ය ද අභ ප ර යන හ ප රත ව ප ක
 • Geography - Introduction භ ග ල ව ද ය ව හ ද න ව ම භ ග ල ව ද ය ව යන ප ථ ව ය ලක ෂණ ජ වන ක රමය සම ස ස ද ධ න ප ළ පද ඉග න ව න ව ශයක එම න ම එය ප ථ ව ය
 • ජ ව භ ග ල ව ද ය ව ජ ව භ ග ල ව ද ය ව යන අවක ශය හ ක ලය මත ජ ව භ දය බ ද හ ර ම අධ ය පනයය එය න අරම ණ කරන න ජ ව වස ත ජ වත වන න ක ස ද ක පමණ බහ ලව
 • ව රළ ශ ර ත භ ග ල ව ද ය ව වන හ ව රළ හ භ ත ක භ ග ල ව ද ය ව එනම ව රළ ශ ර ත භ - ර ප ව ද ය ව භ ව ද ය ව සහ ස ගර ව ද ය ව සහ ම නව භ ග ල ව ද ය ව සම ජ
 • ආර ථ ක භ ග ල ව ද ය ව යන ප ථ ව ය මත ආර ථ ක කටය ත සඳහ ව න කර ඇත ප රද ශවල ප හ ට ම හ ව ය ප ත යය සම ක ෂණ ක රමව දය මග න ම ය ඉත හ ඳ න ප හ ද ල කර
 • ය ධ භ ග ල ය ව ද ය ව යන භ ග ල ව ද ය ව උප ඒකකයක ව වද එය ය ධ කටය ත වලටම ව න න ව වක එහ ත ද ශප ලකය න සහ ශ ස ත රඥය න එම ව ෂයය ද ස ය ධව ද ඇසක න
 • ස ස ක ත ක භ ග ල ව ද ය ව යන ම න ස භ ග ල ව ද ය ව උප ක ෂ ත රයක ඒ අන ව ස ස ක ත ක භ ග ල ව ද ය ව යන ස ස ක ත ක වශය න ඇත ද වල හ න ගමනයන ප ළ බඳවත
                                     
 • ස වස ථත භ ග ල ව ද ය ව ල ස න අදහස වන න ස ඛ යය, ල ඩර ග හ ස ඛ යය සම පන න අධ යයනය ක ර ම සඳහ භ ග ල ය ව ද ය ත මක ත රත ර යථ දර ශනයන හ ක රමව දයන
 • භ ග ල ව ද ය ව ත ළ න අන ක ස යල ම ව ෂයයන ග වර ධනය අධ යයනය කරම න ද පර ගණක ත ක ෂණය මහ න ශ ශ භ ක ත ව ඳ ම න ද සමස ත ව ශ වය යහ ප ව ත ම උ ද ස න ර ම ණය
 • ව නස ව එය අවක ශය හ ක ලය හ වම ර ව න ම දල ලබ ගන මර ල න - 1992 භ ග ල ව ද ය ව හ ප රව හන යන ද කටම ප ද කර ණක ල ස ම න ස න භ ණ ඩ හ ත රත ර වල චලනය
 • න ගර ක භ ග ල ව ද ය ව යන න ගර ක ප රද ශ ප ළ බඳව ක ර න අධ යයනයය එනම ව ඩ ග ඩන ග ල ස ඛ ය වක හ යට තල ව ය හයක ඇත ප රද ශ ප ළ බඳ අධ යයනය. ආර ථ ක
 • ගමන ගමනය හ ස ච රය ප ළ බඳවත ඊට අද ළව ක ර න අධ යයනයක වශය න ස ච රක භ ග ල ව ද ය ව හ ඳ න ව ය හ ක ය. භ ග ල යව සලක බ ල ව ට ස ච රක කර ම න තය ක ටස වන න
 • වල සලක බ ල 7. ක රම න ක ල සත ත ව ල ක අධ යයනය, ව ශ ප රව න ය, ජ ව භ ග ල ව ද ය ව සහ වර ග කරණය මග න සත ත ව ව ශ ෂ ප ද ප වත න නන සහ කල ප ය සම බන ධත වයන
 • ඓත හ ස ක භ ග ල ව ද ය ව යන ම න ෂ ය භ ත ක පර කල ප ත න ය ය ත මක හ සත ය භ ශ ස ත රයන අධ යයනය ක ර මය ඓත හ ස ක භ ග ල ය ව ද ය ව න ස ව ශ ල ව ව ධත වයක න
 • Ecology හ වත පර සර ව ද ය ව ග ර ක බස න සම භවය ලද වචනයක පර සර ව ද ය ව යන ජ ව න සහ පර සරය අතර පවත න අන තර සම බන ධත වය ව ය ප ත ය සහ ස ලභත වය ප ළ බඳව
 • න තන කය ර ව දක ණ ප ද ස, සහ ද ෂ ර අයත ව ය. ඉහළ ඊජ ප ත ව මධ ය ඊජ ප ත ව ඉහළ සහ පහළ ඊජ ප ත ව ඊජ ප ත ව න ම ඊජ ප ත ව භ ග ල ව ද ය ව ප ර තන ඊජ ප ත ව
                                     
 • භ දර ශන පර සර ව ද ය ව යන පර සර ව ද ය ව ත භ ග ල ව ද ය ව ත ස කලනයක එය න භ ව ෂමත වය හ පර සර ව ද ය ත මක ක ර ය ද ම එනම ශක ත ය ව ය ප ත ය හ
 • ව ද ය ව යන ප ථ ව ව ද ය ව Earth science අන තර ක ෂ ත රයක වන අතර භ - භ ත ක ව ද ය ව Geophysics භ ව ද ය ව Geology භ ත ක භ ග ල ව ද ය ව Physical
 • භ ග ල ව ද ය ව ත ළ න අන ක ස යල ම ව ෂයයන ග වර ධනය අධ යයනය කරම න ද පර ගණක ත ක ෂණය මහ න ශ ශ භ ක ත ව ඳ ම න ද සමස ත ල කය යහ ප ව ත ම උ ද ස න ර ම ණය
 • වචන ර ථය four provinces ජප නය කල පයක ජප නය ද ව රය ද පත ද ව රය භ ග ල ව ද ය ව ද ව රය ජප නය ජපන ද පත සම හය Geography of Japan Regions of Japan Shikoku
 • ජනගහණ භ ග ල ව ද ය ව මන ෂ ය භ ව ද ය ව අ ගයක එය යම ස ථ නයක ස වභ වය අන ව ජනගහණ වර ධනය, ව ය ප ත ය, ස ය ත ය හ ස ක රමණය ප ළ බඳ අධ යයනයක එය ජනව ක ශ
 • මත රඳ පවත අවක ශ ව ශ ල ෂණය සඳහ භ ග ල ව ද ය ව ජ ව ව ද ය ව ව ය ගන අධ යයනය, ස ඛ ය නය, භ ග ල ත රත ර ව ද ය ව ද ර ස ව දනය, පර ගණක ව ශ ල ෂණ ව න
 • ඉත ල භ ෂ ව, අ ක ගණ තය, ව ජ ගණ තය, ජ ය ම ත ය, ගණක ධ කරණය, ඉත හ සය, භ ග ල ව ද ය ව සහ ව ද ය වන උගත ත ය. 1886ද ඇය උප ධ සහත කය ලද ද හ ඳ ලක ණ සහ ව භ ග
 • ප ස ල ජලය ඉ ග ර ස Fossil water, paleowater යන ඉත ද ර ඝ ක ලයක බ හ ව ට ප ළ ව යට ගබඩ ව ත බ ජලයය භ ග ල ව ද ය ව
 • ජප නය ද ව රය ද පත ද ව රය භ ග ල ව ද ය ව ද ව රය අස ම ජනය උත ර ක ය ෂ හ ව ස න ප ර තන ජන ක ට ඨ සයක ජප නය භ ග ල ව ද ය ව ක ය ෂ සම හය බටහ ර හම ද ව
 • භ ග ල ව ද ය ස වර ධනය යන ප ළ ව මත ව ස න ම න ස ග ජ වන තත ත වය හ ක ර ය ක රකම ප ළ බඳ ප ථ ව ය භ ග ල ශ ස ත රය යටත අධ යයනය ක ර මය ම හ ද ස වර ධනය
 • ව ශ ල ෂණය, ව ඩසටහන ඇගය ම, සම ජ ව ද ය ව මන ව ද ය ව ආර ථ ක ව ද ය ව ම නව ව ද ය ව භ ග ල ව ද ය ව න තය, ද ශප ලන ව ද ය ව සම ජ ව ඩ කටය ත පර සර ස ලස ම
                                     
 • අරම ණ ඉට කර ග න ම සඳහ ම න න ද ර ව ක භ ග ල ව ද ය ව ඉ ජ න ර ව ද ය ව ත ර ක ණම ත ය, ගණ තය, භ ත ක ව ද ය ව සහ න ත ය යන ව ෂයන ග ක ටස ප රය ජනයට ගන

Users also searched:

භූගෝල විද්‍යාව, දයව, භගල, ශරණ, භගලදයව, ශරණභගලදයව, පරකභගලදයවpdf, ජභගලදයව, ජෛව භූගෝල විද්‍යාව, ශගණ, ශගණදයව, ජලදයව, ශගණභගලදයව, භගලදයවpdf, මානව භූගෝල විද්‍යාව, සටහන, මනෂ, මනව, උසස, ජනසභගලදයව, ජභගලදයවpdf, මනෂභගලදයවpdf, මනෂභගලදයව, භගලදයවයන, උසසපළභගලදයවසටහන, මනවභගලදයව, භූගෝල විද්‍යාව හැදින්වීම, හදනවම, කභගලදයවපත, පරශභගලදයව,

...

භූගෝල විද්යාව 12.

Geography භූගෝල විද්‍යාව Shiksha. 8 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය 2018 නව විෂය නිර්දේශය, 8 Shreniya Bhugola. භූගෝල විද්යාව 11. භූගෝල විද්‍යාව Murunga Hitikanda School. Geography භූගෝල විද්‍යාව. Click here to Submit Sinhala Medium Past Papers & Get Rewarded. Click here to Submit English Medium Past Papers​.

භූගෝල විද්යාව a l.

Physical Geography Part 1 භෞතික භූගෝල විද්‍යාව. භූගෝල විද්‍යානව නිර්දේශය. මුල් පිටුව පාඨමාලා සිංහල මාධ්‍යය 10 ශ්‍රේණිය SG10 Geo New​. භූගෝල විද්යාව 10. ISURu catalog. Search results for: භූගෝල විද්‍යාව a.l. View as Grid List. 1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 4510. Page. Youre currently.


මානුෂ භූගෝල විද්යාව යනු.

Short notes for grade 10 භූගෝල විද්‍යාව: Buy Sell Online. You have no recently viewed item. Home Books Sinhala Books භූගෝල විද්‍යාව. Previous page. No products were found matching your selection. ජෛව භූගෝල විද්යාව. භූගෝල විද්‍යාව Path to Success – Study Pack. භූගෝල විද්‍යාව – උසස් පෙළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර. Author Master Guide Publisher Master Guide Language. Library, The Open University of Sri Lanka catalog. ශ්‍රී ලංකා භූගෝල විද්‍යාව හා දේශගුණය. Geography Sri Lanka, an island in the Indian Ocean, is separated from India by the Palk.

10 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පැවරුම 5 – WP.

මානව භූගෝල විද්‍යා ප්‍රවේශය. අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්ත. 052a. 1969. මානව භූගෝල විද්‍යාව එම්. Bugola Vidyawa Grade 11 භූගෝල විද්‍යාව 11. 10 හා 11 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොත් ඉතා හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න​. භූගෝල විද්‍යාව NIE. ජෛව භූගෝල විද්‍යාව. By: එපිටවත්ත, සෙනෙවි. Series: Bhauthika boogola vidyaawa II. Publisher: Colombo Ministry of Higher. භූගෝල විද්‍යාව උසස් පෙළ පසුගිය. Home All courses සාමාන්‍ය පෙළ Ordinary Level 11 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව Grade 11 Geography. Geography භූගෝල විද්‍යාව –. ඔබ උසස්පෙළ භූගෝල විද්‍යාව විෂය උගන්වන ගුරුවයෙක්ද? මෙම විෂය යටතේ අධ්‍යාපනික ලිපි ඔබ.


Catalog.

කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ඵුසීරු විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව ලි භූගර්ෂ විද්‍යාව,. 12 ශ්‍රේණිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර: භූගෝල. ජෛව භූගෝල විද්‍යාව භෞතික භූගෝල විද්‍යාව ii. by එපිටවත්ත, සෙනෙවි. Material type: materialTypeLabel.


12 වසර භූගෝල විද්‍යාව.

Bugola Vidyawa – Grade 11 – භූගෝල විද්‍යාව – 11 ශ්‍රේණිය. Share: Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Previous. Social Science NEGOMBO ZONAL EDUCATION OFFICE. උත්සතර අ.පො.ස. උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව. Rs 450.00. 2007 – 2018. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්තර.

Library, University of Moratuwa, Sri Lanka catalog.

භූගෝල විද්‍යාව විෂයක් ලෙස පරිණාමය වීම ග්‍රීක රෝම යුගයේ තාරකා විද්‍යාව, භූ ලක්ෂණ, ආගම්,. උසස් පෙළ උත්සතර භූගෝල විද්‍යාව. හැගාල විද්‍යාව. புவியியல். Geography. I II. I II. III. පැය දෙකයි. இரண்டு மணித்தியாலம். Two hours. කොටස. 11 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව Grade පාසල.lk. දේශීය විෂය නිර්දේශය සාමාන්‍ය පෙළ O L භූගෝල විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ. National Building Research Organisation NBRO. භූගෝල විද්‍යානව නිර්දේශය. මුල් පිටුව පාඨමාලා සිංහල මාධ්‍යය 11 ශ්‍රේණිය SG11 Geo New​. භූගෝල විද්‍යාව Geography. භූගෝල විද්‍යාව. අනු අංකය, ජාතික පාසල, ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව, සමත් සංඛ්‍යාව, සමත් ප්‍රතිශතය.


භූගෝල විද්‍යාව – Sadeepa Bookshop.

ප්‍රධාන අන්තර්ගතයට යන්න. Side panel. ACC LMS. ඔබ දැන් භාවිතා කරනුයේ අමුත්තන්ගේ ප්‍රවේශයයි. Untitled. Home Bhugola Widyawa 6 Shreniya භූගෝල විද්‍යාව 6 ශ්‍රේණිය image additional image. Bhugola Widyawa 6 Shreniya භූගෝල. 8 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව ආදර්ශ. භූගෝල විද්‍යාව. ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය. 12 වන ශ්‍රේණිය. සමාජයීය විද්‍යා.


Wed New.indd.

භූගෝල විද්‍යාව. 10 ශ්‍රේණිය. අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව. Page 2. පළමුවන මුද්‍රණය. ඳෙවන​. භූගෝල විද්‍යාව. භෞතික භූගෝල විද්‍යාව. පහත දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ A හා B යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකක පිහිටි. O L භූගෝල විද්‍යාව ප්‍රශ්නපත්‍ර. 22 භූගෝල ශීඝෝෂී ජලකුණු දීම් ලිහා ශිශසෂී අ.​ස.ෂෙලිඊශාගය 2619 අමිසන් සංශෝශි ඇතුළත් කළේ​. Sarasavi Bookshop. උසස් පෙළ උත්සතර භූගෝල විද්‍යාව 2011 2018 12 ශ්‍රේණිය. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්තර.

දේශීය විෂය නිර්දේශය සාමාන්‍ය පෙළ O L.

Home. Site pages. Tags. Calendar. Courses. භූගෝල විද්‍යාව. භූගෝල විද්‍යාව 2022 භූගෝල විද්‍යාව 2021. Miscellaneous. භූගෝල විද්‍යාව Richmond College. Buy short notes for grade 10 භූගෝල විද්‍යාව online at Daraz SriLanka with Ease & Speed 100% Genuine Product Fastest Delivery all over. K.r y˙kd.ekSu. භූගෝල විද්‍යාව. අ.පො.ස. සා.පෙළ. 02hr. ප්‍රශ්න 05. මිලදී ගන්න. G.C.E.O L Science I Model Paper 03. විද්‍යාව. අ.


Course: භූගෝල විද්‍යාව Central College Anuradhapura.

ආයුබෝවන් අප නිළ වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඹබ සාදරයෙන් පීළිගනු ලැබේ - - අ.පො.ස. උත්සතර අ.පො.ස. උසස් පෙළ භූගෝල. පාරිසරික විද්‍යාව භූ විද්‍යාව සහ මිහිතල විද්‍යාව වාස්තු විද්‍යාව භූගෝල විද්‍යාව.

උසස්පෙළ භූගෝල විද්‍යාව.

භූගෝල විද්‍යාව කෙටි සටහන්. 8 ශ්‍රේණිය II වාරය. දකුණු ආසියාව. නේපාලය. භූතානය. පාකිස්තානය. Bhugola Widyawa Pruthuwiye Bouthika Lakshana. Physical Geography Part 1 භෞතික භූගෝල විද්‍යාව පළමු කොටස R.M. Disanayaka ආර්.ඒම්. දිසානායක Wijesuriya. 2021 – 6 ශ්‍රේණිය – භූගෝල විද්‍යාව – THE TUTOR. ඔහු පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂවේදී උපාධිය ලබා ගත්. අ.පො.ස සා පෙළ භූගෝල විද්‍යාව උපකාරක. ඔබ 12 වසර භූගෝල විද්‍යාව විෂය උගන්වන ගුරුවයෙක්ද? මෙම විෂය යටතේ අධ්‍යාපනික ලිපි ඔබ. භූගෝල විද්‍යාව Untitled. හෙන්නායක දේශපාලන භූගෝල විද්‍යාව සඳහා ආචාර්ය උපාධියෙන් පුද ලැබුවේ රාජ්‍යයක.


12 ශ්රේණිය භූගෝල විද්යාව.

Page 1 නාශරීක අකාංඝන නාගරික භූගෝල. භූගෝල විද්‍යාව. රසායන විද්‍යාව. ජීව විද්‍යාව ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව. ඉස්ලාම්. භූගෝල විද්යාව 11. 10 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පැවරුම 5 – WP. භූගෝල විද්‍යාව. ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය. 12 වන ශ්‍රේණිය. සමාජයීය විද්‍යා. භූගෝල විද්යාව 10. උත්සතර අ.පො.ස. උසස් පෙළ භූගෝල. Physical Geography Part 1 භෞතික භූගෝල විද්‍යාව පළමු කොටස R.M. Disanayaka ආර්.ඒම්. දිසානායක Wijesuriya.

දේශගුණ භූගෝල විද්යාව.

පොත් නාම ලේඛණය. ජල ප්‍රමාණය ඝන කිලෝමීටර් මිලියන 1386ක් ​පාරිසරික භූගෝල විද්‍යාව 1996 පමණ. වන බව ගණනය කර. දේශගුණ විද්යාව. ගුරුවරුන් හා ආයතන Hotmiris. මිනිස් බලපෑම් නිසා ජෛව විවිධත්වය නෂ්ටවීමට හේතු වූ සාධක වාසස්ථාන අහිමිවීම හා ඒවා. ජල විද්යාව. The Library:Past Papers: ජෛව භූගෝල විද්‍යාව. භූගෝල විද්‍යාව. ← ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව. Jump to Jump to Announcements ඉතිහාසය සිංහල මාධ්‍ය.


මානුෂ භූගෝල විද්යාව pdf.

මානව ශාස්ත්‍ර විෂයයන් නොතකා හැර. ආපදා කළමනාකරණ හා මානව හිමිකම් අමාත්‍යාංශය කාලගුණ විද්‍යාව දෙපාර්තමේන්තුව. මානුෂ භූගෝල විද් යාව pdf. භූගෝල විද්‍යාව Richmond College. භූගෝල විද්‍යාව, පුරාවිද්‍යාව, සහ වාග්විද්‍යාව ගන්න. ඒවා අර බෙදුම්කරණයෙන්. ජනාවාස භූගෝල විද්යාව. Qualifications - KDU. විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, මානව විද්‍යාව. වගේ විෂයයන්.


මානුෂ භූගෝල විද්යාව 12.

ව් යාපෘති සැලැස්ම.pdf. දේශපාලන විද්‍යාව සමාජ විද්‍යාවක් ලෙස. 1. දේශපාලන භූගෝල විද්‍යාව. ආර්ථික විද්‍යාව. සමාජ. ජනාවාස භූගෝල විද්යාව. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණය Department of Meteorology. භූගෝල විද්යාව. භූගෝරිකා යනු භූගෝලීය වර්ණාවලියේ ශාඛා කිහිපයක් සඳහා කැප වූ. භෞතික භූගෝල විද්යාව පොත්. Geography 2.pdf Enenapiyasa. මානුෂ භූ දර්ශනය මිනිසා හා පරිසරය අතර ඇති සබඳතාවේ ප්‍රතිඵල වන අතර එම සබඳතාවේ ස්වරූපය​. ප්රාදේශීය භූගෝල විද්යාව. භූගෝලය. භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යනාංගය. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය. හැදින්වීම. ආහාර සුරක්‍ෂිතතාවට, පරිසරයට.

මානුෂ භූගෝල විද්යාව යනු.

Annual Report - 2016 - administration. A L Biology 2020 Model Paper by Ministry of Education Buddhi Probodhya Revision ජීව විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න. උසස් පෙළ භූගෝල විද්යාව ප්රශ්න පත්ර. Biosystems Technology 2015 MCQ Local A L Sinhala Medium. ජීව විද්‍යාව. භෞතික කථන හා ශ්‍රවණ විද්‍යාව භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය. උසස් පෙළ භූගෝල විද්යාව pdf. 2089 Aptitude Test Advertisment. ඒ සමග ම ගණිතය, විද්‍යාව හා. තාක්ෂණවේදය යන භූගෝල විද්‍යාව සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි. ජීවන​.


ග්රිනිච් රේඛාව.

62.pdf. විද්‍යාව. භූගෝල විද්ව ගොඩබිම් ප්‍රදේශ වටා වෙරළාශ්‍රිත ව දූපත් රාශියක් පිහිටා තිබේ. අක්ෂාංශ හා දේශාංශ. තෙත්බිම් පරිසර පද්ධති. උසස්පෙළ. එමෙන්ම වෙරළාශ්‍රිත කලපු සුනාමි ආපදා භූගෝල විද්‍යාව භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.


මානුෂ භූගෝල විද් යාව.

Лvn pЮC@Jqy. භූගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතියක ඇති භූ රූප විද්‍යාව, ආරථික භූගෝල විද්‍යාව, පුරා මෑත කාලයේ අභ්‍යන්තර යුධ ගැටුම් හේතුවෙන්. ශ්රී ලංකාවේ සාපේක්ෂ පිහිටීම. Untitled Sri Lanka Army. භූගෝල විද්‍යාව 1 GG 1 භෞතික භූගෝල විද්‍යාව ශ්‍රී ලංකාවේ පශ්චාත් යුධ සමයේ සංචාරක හා වී වගාව අතර පවතින භූගෝලීය සබඳතාවය ගැන.

බියෝම pdf.

Cv 2014.pdf National Library of Sri Lanka. භූගෝල විද්‍යාව මගින් පෘථිවිය මතුපිට ප්‍රවාහන කටයුතු වෙළදාම් කටයුතු ඉඩම්. මධ්යම කදුකරයේ භූ රූප. Directory: සියලුම අැතුලත් කිරිම්. Science For Technology තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව පෙළ විභාගය 2019 භූගෝල විද්‍යානව නිර්දේශය​. ධාරා සිතියම්. 2010 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා Untitled. 16 III ශ්‍රේණිය ප්‍රවාහන නිලධාරී හා භූගෝල විද්‍යාව හැඳින්වීම පෘථිවියේ හැඩය,. චන්ද්රිකා ප්රතිබිම්බ. මගී බස්‌ සේවක ගැටුමේ මනෝ සමාජීය. බහලූ ප්‍රවාහන වර්ගයේ නොවන රුවකට. 2. බහලු ප්‍රවාහන වර්ගයේ තැවකට භූගෝල විද්‍යාව,ශාටන.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →